Uchwały RDS

 • Uchwała nr 67 Rady Dialogu Społecznego z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie wskazania organizacji strony pracowników i strony pracodawców przewodniczących zespołom problemowym Rady Dialogu Społecznego
 • Uchwała nr 66 Rady Dialogu Społecznego z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie zatwierdzenia programu prac Rady na 2024 r. + załącznik do uchwały nr 66
 • Uchwała nr 65 Rady Dialogu Społecznego z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Biura Rady za rok 2023 + załącznik do uchwały nr 65
 • Uchwała nr 64 Rady Dialogu Społecznego z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 63 Rady Dialogu Społecznego w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Biura Rady na 2024 r. + załącznik do uchwały nr 64
 • Uchwała nr 63 Rady Dialogu Społecznego z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Biura Rady na 2024 r. + załącznik do uchwały nr 63
 • Uchwała nr 62 Rady Dialogu Społecznego z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Dialogu Społecznego za 2022 r. + załącznik do uchwały nr 62
 • Uchwała nr 61 Rady Dialogu Społecznego z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie zatwierdzenia programu prac Rady na 2023 r. + załącznik do uchwały nr 61
 • Uchwała nr 60 Rady Dialogu Społecznego z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Biura Rady za rok 2022 + załącznik do uchwały nr 60
 • Uchwała nr 59 Rady Dialogu Społecznego z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Biura Rady na 2023 r. + załącznik do uchwały nr 59
 • Uchwała nr 58 Rady Dialogu Społecznego z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie regulaminu Rady Dialogu Społecznego i Biura Rady Dialogu Społecznego
 • Uchwała nr 57 Rady Dialogu Społecznego z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie zlecenia przewodniczącemu Rady wykonywania czynności związanych z przekazywaniem wniosków wojewódzkich rad dialogu społecznego
 • Uchwała nr 56 Rady Dialogu Społecznego z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Dialogu Społecznego + załącznik do uchwały nr 56
 • Uchwała nr 55 Rady Dialogu Społecznego z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego + załącznik do uchwały nr 55
 • Uchwała nr 54 Rady Dialogu Społecznego z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie zatwierdzenia programu prac Rady na 2022 r.  + załącznik do uchwały nr 54
 • Uchwała nr 53 Rady Dialogu Społecznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw
 • Uchwała nr 52 Rady Dialogu Społecznego z dnia 21 września 2021 r. w sprawie zatwierdzenia projektu planu wydatków na rok 2022 Funkcjonowania Rady i Biura Rady Dialogu Społecznego
 • Uchwała nr 51 Rady Dialogu Społecznego z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności
  Rady Dialogu Społecznego za 2020 r. + załącznik do uchwały nr 51
 • Uchwała nr 50 Rady Dialogu Społecznego z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany projektu planu finansowego Biura Rady na 2021 r. stanowiącego załącznik nr 2 do Uchwały Rady Dialogu Społecznego nr 36 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Biura Rady na lata 2020, 2021, 2022 + uzasadnienie do Uchwały
 • Uchwała nr 49 Rady Dialogu Społecznego z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Biura Rady za 2020 r. + załącznik
 • Uchwała nr 48 Rady Dialogu Społecznego z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie o powołanie pełniącego obowiązki Dyrektora Biura Rady Dialogu Społecznego
 • Uchwała nr 47 Rady Dialogu Społecznego z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia programu prac Rady na 2021 r. + załącznik do Uchwały nr 47
 • Uchwała nr 46 Rady Dialogu Społecznego z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie powołania doraźnego Zespołu problemowego ds. ochrony zdrowia
 • Uchwała nr 45 Rady Dialogu Społecznego z dnia 17 grudnia 2020 w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Biura Rady na rok 2023; + załącznik do Uchwały nr 45
 • Uchwała nr 44 Rady Dialogu Społecznego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 36 w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Biura Rady na lata 2020, 2021, 2022 r. +załącznik do Uchwały nr 44
 • Uchwała nr 43 Rady Dialogu Społecznego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 29 w sprawie zatwierdzenia liczby przedstawicieli reprezentatywnych organizacji związkowych oraz reprezentatywnych organizacji pracodawców w składzie Rady Dialogu Społecznego
 • Uchwała nr 42 Rady Dialogu Społecznego z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 5 w sprawie Regulaminu Rady Dialogu Społecznego i Biura Rady Dialogu Społecznego.
 • Uchwała nr 41 Rady Dialogu Społecznego z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Dialogu Społecznego za 2019 r. + załącznik do uchwały nr 41
 • Uchwała nr 40 Rady Dialogu Społecznego z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Biura Rady za 2019 r. + załącznik do uchwały nr 40
 • Uchwała nr 39 Rady Dialogu Społecznego z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie powołania doraźnego Zespołu problemowego do spraw zamówień publicznych
 • Uchwała nr 38 Rady Dialogu Społecznego z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia programu prac Rady na 2020 r.
 • Uchwała nr 37 Rady Dialogu Społecznego z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie wskazania organizacji strony pracowników i strony pracodawców przewodniczących zespołom problemowym Rady Dialogu Społecznego
 • Uchwała nr 36 Rady Dialogu Społecznego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Biura Rady na lata 2020, 2021, 2022.

zał. nr 1 do Uchwały nr 36 Rady – projekt planu finansowego BRDS na 2020

zał. nr 2 do Uchwały nr 36 Rady – projekt planu finansowego BRDS na 2021

zał. nr 3 do Uchwały nr 36 Rady – projekt planu finansowego BRDS na 2022

 • Uchwała nr 35 Rady Dialogu Społecznego z dnia 18 września 2019 r. w sprawie ustalenia zasad wpisu mediatorów na listę ustaloną przez ministra właściwego do spraw pracy w uzgodnieniu z organizacjami związkowymi i organizacjami pracodawców reprezentatywnymi, w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego

 • Uchwała nr 34 Rady Dialogu Społecznego z dnia 28 maja 2019 r. Rady Dialogu Społecznego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Dialogu Społecznego za 2018 r. + załącznik do uchwały nr 34

 • Uchwała nr 33 Rady Dialogu Społecznego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Biura Rady za 2018 r.
 • Uchwała nr 32 Rady Dialogu Społecznego z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia programu prac Rady na 2019 r. + załącznik do uchwały
 • Uchwała nr 31 Rady Dialogu Społecznego z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 15 z dnia 23 września 2016 r. w sprawie powołania doraźnego Zespołu problemowego ds. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
 • Uchwała nr 30 Rady Dialogu Społecznego z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 7 w sprawie powołania doraźnego Zespołu problemowego do spraw zamówień publicznych.
 • Uchwała nr 29 Rady Dialogu Społecznego z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia liczby przedstawicieli reprezentatywnych organizacji związkowych oraz reprezentatywnych organizacji pracodawców w składzie Rady Dialogu Społecznego.
 • Uchwała nr 28 Rady Dialogu Społecznego z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 27 w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Biura Rady na 2019 r. + załącznik do uchwały nr 28
 • Uchwała nr 27 Rady Dialogu Społecznego z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Biura Rady na 2019 r. +załącznik do uchwały
 • Uchwała nr 26 Rady Dialogu Społecznego z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Dialogu Społecznego za 2017 r. + załącznik do uchwały nr 26
 • Uchwała nr 25 Rady Dialogu Społecznego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Biura Rady na 2017 r.
 • Uchwała nr 24 Rady Dialogu Społecznego w sprawie zatwierdzenia programu prac Rady na 2018 r. z dnia 16 lutego 2018 r.
 • Uchwała nr 23 Rady Dialogu Społecznego w sprawie zmiany Uchwały nr 15 z dnia 23 września 2016 r. w sprawie powołania doraźnego Zespołu problemowego ds. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
 • Uchwała nr 22 Rady Dialogu Społecznego w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.+ Załącznik do uchwały.
 • Uchwała nr 21 Rady Dialogu Społecznego z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Biura Rady na 2018 r. – załącznik do uchwały
 • Uchwała nr 20 Rady Dialogu Społecznego z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Dialogu Społecznego za 2016 r. + załącznik do uchwały nr 20
 • Uchwała nr 19 Rady Dialogu Społecznego z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonywania planu finansowego Biura Rady za 2016 r.
 • Uchwała nr 18 Rady Dialogu Społecznego z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia programu prac Rady na 2017 r.
 • Uchwała nr 17 Rady Dialogu Społecznego w sprawie zmiany uchwały nr 7 w sprawie powołania doraźnego Zespołu problemowego do spraw zamówień publicznych.
 • Uchwała nr 16 Rady Dialogu Społecznego w sprawie stosowania w sektorze zamówień publicznych prawa korzystnego dla rynku pracy.
 • Uchwała nr 15 w sprawie powołania doraźnego Zespołu problemowego ds. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
 • Uchwała nr 14 Rady Dialogu Społecznego z dnia 15 września 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 13 w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Biura Rady na 2017 r.
 • Uchwała nr 13 Rady Dialogu Społecznego z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Biura Rady na 2017 r. – załącznik do uchwały
 • Uchwała nr 12 Rady Dialogu Społecznego z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania doraźnego Zespołu problemowego do spraw projektu ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.
 • Uchwała nr 11 Rady Dialogu Społecznego z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Dialogu Społecznego za okres od 22.10.2015 r. do 31.03.2016 r. + załącznik do uchwały nr 11
 • Uchwała nr 10 Rady Dialogu Społecznego z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Dyrektora Biura Rady.
 • Uchwała nr 9 Rady Dialogu Społecznego z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Biura Rady za 2015 r.
 • Uchwała nr 8 Rady Dialogu Społecznego z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia programu prac Rady na 2016 r.
 • Uchwała nr 7 Rady Dialogu Społecznego z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie powołania doraźnego Zespołu problemowego do spraw zamówień publicznych
 • Uchwała nr 6 Rady Dialogu Społecznego z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie powołania stałych zespołów problemowych Rady
 • Uchwała nr 5 Rady Dialogu Społecznego z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany regulaminu Rady Dialogu Społecznego i Biura Rady Dialogu Społecznego + Załącznik 
 • Uchwała nr 4 Rady Dialogu Społecznego z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru kolejności przewodniczenia Radzie Dialogu Społecznego
 • Uchwała nr 3 Rady Dialogu Społecznego z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia liczby przedstawicieli reprezentatywnych organizacji związkowych oraz reprezentatywnych organizacji pracodawców w składzie Rady Dialogu Społecznego
 • Uchwała nr 2 Rady Dialogu Społecznego z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenie projektu planu finansowego Biura Rady na 2016 r. – przyjęta w drodze głosowania korespondencyjnego
 • Uchwała nr 1 Rady Dialogu Społecznego z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie powołania Dyrektora Biura Rady – przyjęta w drodze głosowania korespondencyjnego
Czytacz treści Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support