Podzespół problemowy ds. reformy polityki rynku pracy

Podzespół problemowy ds. reformy polityki rynku pracy:

W dniu 20 grudnia 2016 roku odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy RDS, w trakcie którego członkowie Zespołu wypełnili realizację Uchwały nr 14 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 14 lipca 2016 roku w sprawie zmian systemowych w Funduszu Pracy oraz Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych o powołaniu Podzespołu ds. reformy polityki rynku pracy działającego w ramach Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy RDS.

Priorytetami Podzespołu określonymi przez członków są:

  1. Wzrost efektywności wydatkowania środków publicznych.
  2. Sposób zarządzania środkami Funduszu Pracy i Funduszu Świadczeń Pracowniczych.
  3. Wzrost skuteczności wszelkich form pomocy udzielanej osobom bezrobotnym i pracodawcom, w tym instrumentów rynku pracy.
  4. Metody pomiaru efektywności wydatkowania środków publicznych.
  5. Uelastycznienie funkcjonowania Publicznych Służb Zatrudnienia.
  6. Dążenie do modelu pełnego zatrudnienia przy wykorzystaniu zmarnowanego kapitału ludzkiego w postaci osób oddalonych od rynku pracy, w tym osób długotrwale bezrobotnych.

Skład Podzespołu problemowego ds. reformy polityki rynku pracy

Czytacz treści Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support