Doraźny Zespół problemowy ds. ochrony zdrowia

Doraźny Zespół ds. ochrony zdrowia

Doraźny Zespół problemowy ds. ochrony zdrowia został powołany w oparciu o postanowienia uchwały nr 46 Rady Dialogu Społecznego z dnia 28 grudnia 2020 r. Funkcję przewodniczącej doraźnego Zespołu problemowego ds. ochrony zdrowia powierzono pani Krystynie Ptok z Forum Związków Zawodowych.

Do zadań Zespołu doraźnego należy w szczególności:

a) wypracowywanie stanowisk, opinii i zaleceń w sprawach dotyczących polityki zdrowotnej państwa oraz w obszarze dostępu pacjentów do usług zdrowotnych w okresie pandemii COVID-19 i po jej zakończeniu;

b) dokonywanie analiz i ocen funkcjonowania polityki finansowania całości lub wybranej części sektora ochrony zdrowia oraz podejmowanie inicjatyw w tym zakresie;

c) analiza i ocena polityki zdrowotnej państwa w zakresie zabezpieczenia właściwego poziomu kadrowego pracowników ochrony zdrowia oraz kadr współuczestniczących przy wykonywaniu świadczeń opieki zdrowotnej. Wypracowywanie stanowisk, opinii i zaleceń w zakresie pożądanych rozwiązań systemowych dotyczących m.in. zatrudniania i wynagradzania pracowników ochrony zdrowia oraz osób współuczestniczących przy wykonywaniu świadczeń opieki zdrowotnej;

d) wypracowywanie stanowisk, opinii i zaleceń w zakresie koniecznych rozwiązań i stworzenia zabezpieczeń systemowych obowiązujących w okresie trwania i po zakończeniu pandemii COVID-19.

Uzgodniono, iż Zespół doraźny będzie funkcjonował w czasie obowiązywania stanu epidemii COVID-19 oraz 6 miesięcy po jej ustaniu.

Skład Doraźnego Zespołu problemowego ds. ochrony zdrowia

Czytacz treści Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support