Aktualności

Posiedzenie Zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych RDS w dniu 7 czerwca 2021 r.

W dniu 7 czerwca 2021 r. odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych RDS. Podczas spotkania przeprowadzono wstępną dyskusję na temat propozycji zmiany kwot kryteriów dochodowych w pomocy społecznej, obowiązujących od 1 stycznia 2022 r.

Czytaj więcej

Komunikat z posiedzenia Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego RDS

W dniu 31 maja 2021 roku odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego RDS. Spotkaniu przewodniczył Wojciech Ilnicki, NSZZ „Solidarność”. Stronę rządową reprezentowała Olga Semeniuk – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, odpowiedzialna za dialog społeczny. Ponadto w posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii z Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego oraz Prawa Pracy.

Czytaj więcej

Komunikat z posiedzenia Zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy w dniu 25 maja 2021 r.

Podczas obrad Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy w dniu 25 maja 2021 r. przeprowadzono debatę na temat transformacji energetycznej Polski.

Czytaj więcej

Komunikat z posiedzenia Zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych RDS w dniu 25 maja 2021 r.

W dniu 25 maja 2021 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych RDS. Podczas spotkania omówiono przyjętą przez Radę Ministrów Propozycję weryfikacji kwot kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń z pomocy społecznej od 1 stycznia 2022 r. oraz poselski projekt ustawy o ograniczaniu różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn.

Czytaj więcej

Komunikat z posiedzenia plenarnego Rady Dialogu Społecznego

W dniu 20 maja 2021 roku odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego z udziałem Prezesa Rady Ministrów, Pana Mateusza Morawieckiego. Obradom przewodniczył Pan Jarosław Gowin, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii.

Czytaj więcej

Zespół problemowy ds. międzynarodowych RDS o 109. sesji Międzynarodowej Konferencji Pracy

W dniu 18 maja 2021 r. odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. międzynarodowych RDS. Spotkanie poświęcono omówieniu informacji organizacyjnych dotyczących 109. Sesji Międzynarodowej Konferencji Pracy oraz przedstawieniu zaproszonych członków polskiej delegacji na 109. sesję Międzynarodowej Konferencji Pracy.

Czytaj więcej

Posiedzenie Zespołu Problemowego ds. budżetu wynagrodzeń i świadczeń socjalnych

W dniu 10 maja br. odbyło się posiedzenie Zespołu Problemowego ds. budżetu wynagrodzeń i świadczeń socjalnych.

Czytaj więcej

Zespół ds. polityki gospodarczej i rynku pracy RDS o zmianach dotyczących obowiązków przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej

W dniu 4 maja 2021 roku odbyło się posiedzenie Zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy RDS. Spotkanie poświęcono omówieniu problematyki związanej z projektem ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw.

Czytaj więcej

Posiedzenie Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego RDS


W dniu 27 kwietnia 2021 roku, w formie wideokonferencji, odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego RDS. Spotkaniu przewodniczył pan Wojciech Ilnicki, NSZZ „Solidarność”. Stronę rządową reprezentowała pani Olga Semeniuk – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, odpowiedzialna za dialog społeczny. Ponadto w posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii z Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego, Prawa Pracy i Rozwoju Inwestycji.

Czytaj więcej

Podzespół ds. Krajowej Administracji Skarbowej RDS o problemie występującym na rynku usług pośrednictwa przy przewozie osób

W dniu 27 kwietnia 2021 r. odbyło się posiedzenie Podzespołu ds. Krajowej Administracji Skarbowej RDS. Podczas spotkania omówiono kwestie związane z identyfikowaniem przez firmy nieprawidłowości w przestrzeganiu przepisów dotyczących świadczenia usług pośrednictwa w transporcie osób.

Czytaj więcej
Czytacz treści Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support