Aktualności

Komunikat z posiedzenia plenarnego Rady Dialogu Społecznego z dnia 16 marca 2023 r.

W dniu 16 marca 2023 roku, w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego. Posiedzeniu przewodniczył Łukasz Bernatowicz – Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego, Przewodniczący Związku Pracodawców Business Centre Club. W obradach, na zaproszenie Przewodniczącego Rady, uczestniczył Piotr Ćwik, Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP.

Czytaj więcej

Komunikat z posiedzenia Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy RDS w dniu 2 marca 2023 r.

W dniu 2 marca 2023 r. odbyło się w formie hybrydowej posiedzenie Zespołu problemowego
ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Rady Dialogu Społecznego. Obradom Przewodniczył Pan Leszek Miętek (OPZZ).

Czytaj więcej

Powołanie nowych członków Rady Dialogu Społecznego

W dniu 28 lutego 2023 roku w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość powołania nowych członków Rady Dialogu Społecznego, których nominował Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Czytaj więcej

Komunikat z posiedzenia Zespołu problemowego ds. usług publicznych w dniu 15 lutego 2023 r.

W dniu 15 lutego 2023 roku odbyło się w formie wideokonferencji posiedzenie Zespołu problemowego ds. usług publicznych Rady Dialogu Społecznego. Obradom Przewodniczył Maciej Juszczyk.

Czytaj więcej

Komunikat z posiedzenia Zespołu ds. funduszy europejskich RDS w dniu 1 lutego 2023 r.

W dniu 1 lutego 2023 r. odbyło się w formie hybrydowej posiedzenie Zespołu problemowego
 ds. funduszy europejskich Rady Dialogu Społecznego. Obradom Przewodniczył Pan Jan Klimek (ZRP).

Porządek obrad obejmował następujące punkty:

  • Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności – informacja strony rządowej na temat stanu wdrażania programu (realizacja projektów i tzw. kamieni milowych, powołanie Komitetu Monitorującego).
  • Stan wdrażania krajowych programów w ramach Umowy Partnerstwa na lata
    2021-2027 – informacja strony rządowej.
  • Stan wdrażania programów regionalnych w ramach Umowy Partnerstwa na lata
    2021-2027 – informacja strony rządowej.
  • Stanowisko partnerów społecznych w sprawie uwag dotyczących Regulaminu Komitetu Monitorującego – informacja partnerów społecznych.
  • Sprawy różne.

W punktach tematycznych 1-4 w imieniu strony rządowej głos zabrała Pani Małgorzata Jarosińska – Jedynak Sekretarz Stanu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.
W pkt. 2 informację uzupełnił Pan Piotr Patkowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów. W trakcie debaty Partnerzy Społeczni położyli duży nacisk na Komitety Monitorujące oraz częstotliwość ich posiedzeń.

Podczas posiedzenia Zespół nie podjął żadnych uchwał ani stanowisk.

Komunikat z posiedzenia plenarnego Rady Dialogu Społecznego z dnia 25 stycznia 2023 r.

W dniu 25 stycznia 2023 roku, w siedzibie Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego w Warszawie odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego. Obrady prowadził Łukasz Bernatowicz, Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego, Prezes Związku Pracodawców Business Centre Club.

Czytaj więcej

Komunikat z posiedzenia Zespołu problemowego ds. usług publicznych w dniu 17 stycznia 2023 r.

W dniu 17 stycznia 2023 roku odbyło się w formie wideokonferencji posiedzenie Zespołu problemowego ds. usług publicznych Rady Dialogu Społecznego. Obradom Przewodniczył Maciej Juszczyk (ZP BCC).

Czytaj więcej

Komunikat z posiedzenia Podzespołu problemowego ds. reformy polityki rynku pracy RDS w dniu 15 grudnia 2022 r.

W dniu 15 grudnia 2022 r.odbyło się posiedzenie hybrydowe Podzespołu problemowego ds. reformy polityki rynku pracy z udziałem m.in. Ewy Flaszyńskiej, Dyrektor Departamentu Rynku Pracy w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej; Krzysztofa Sadowskiego, Zastępcy Dyrektora w Departamencie Funduszy w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej; Piotra Krasuskiego, Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Spotkaniu przewodniczyła Katarzyna Siemienkiewicz, Pracodawcy RP.

Czytaj więcej

Komunikat z posiedzenia Zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych RDS w dniu 7 grudnia 2022 r.

W dniu 7 grudnia 2022 r. odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych RDS z udziałem Stanisława Szweda, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Spotkaniu przewodniczył Krzysztof Kisielewski (FZZ).

Czytaj więcej

Komunikat ze wspólnego posiedzenia Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego RDS oraz Zespołu problemowego ds. prawa pracy RDS w dniu 24 listopada 2022 r.

W dniu 24 listopada 2022 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się wspólne posiedzenie Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego RDS wraz z Zespołem problemowym ds. prawa pracy RDS, z udziałem Stanisława Szweda, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Spotkaniu przewodniczył Wojciech Ilnicki, NSZZ „Solidarność”.

Czytaj więcej
Czytacz treści Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support