Aktualności

Kontynuacja dyskusji w sprawie reformy onkologii

Celem jest poprawa wyników leczenia onkologicznego.

O działaniach rządu zmierzających do poprawy systemu organizacyjnego opieki onkologicznej i powszechnego dostępu do niej dyskutowano na posiedzeniu Podzespołu problemowego ds. ochrony zdrowia w dniu 12 marca 2019 roku.

W spotkaniu wzięli udział Pan Sławomir Gadomski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Prof. dr hab. med. Piotr Czauderna – członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP oraz przedstawiciele Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych.

Krajowa Sieć Onkologiczna

W województwie dolnośląskim i świętokrzyskim trwa pilotaż dotyczący wprowadzenia i finansowania Krajowej Sieci Onkologicznej. Pilotaż ma umożliwić przetestowanie nowego modelu organizacji opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci. Obecnie Ministerstwo Zdrowia analizuje rozszerzenie pilotażu na kolejne województwa.

Minister Sławomir Gadomski poparł stanowisko strony społecznej Podzespołu z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie wprowadzenia Komitetu Sterującego dla programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej. Podkreślił istotną rolę Komitetu dla skutecznego przeprowadzenia pilotażu.

Komitet ma rozpocząć prace w I kwartale 2019 roku.

Narodowa Strategia Onkologiczna

Kolejna inicjatywa to przygotowanie Narodowej Strategii Onkologicznej, która ma zreformować jakość i skuteczność opieki onkologicznej w Polsce. Prezydencki projekt ustawy o NSO na lata 2020-2030 zakłada opracowanie wieloletniego programu walki z rakiem. Dokument ma mieć charakter międzyresortowy, a podmiotem odpowiedzialnym za przyjęcie Narodowej Strategii Onkologicznej będzie Rada Ministrów. Pierwszy „cancer plan” ma powstać do końca września br.

W toku dyskusji partnerzy społeczni zwrócili uwagę m.in. na brak zdefiniowanej metodologii oceny oraz nieprzeprowadzenie odpowiedniej diagnostyki systemu przed uruchomieniem pilotażu. Uzgodniono przygotowanie stanowiska w tym zakresie.

Rada Dialogu Społecznego na temat obniżenia wieku emerytalnego

Dnia 5 marca 2019 roku w Pałacu Prezydenckim odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem Przewodniczącej Forum Związków Zawodowych Doroty Gardias poświęcone omówieniu społecznych i ekonomicznych skutków przywrócenia wieku emerytalnego.

Czytaj więcej

Zaproszenie dla dziennikarzy na posiedzenie plenarne RDS

ZAPROSZENIE

Zapraszamy na posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego (RDS), które odbędzie się 5 marca 2019 r. o godz. 13:00 w Pałacu Prezydenckim przy ul. Krakowskie Przedmieście 48/50 w Warszawie, Sala Kolumnowa.

Posiedzenie poprowadzi Przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego Pani Dorota Gardias.

Podczas posiedzenia planowana jest dyskusja na temat finansowych i społecznych skutków przywrócenia wieku emerytalnego. Prezentacje przedstawi Pani Elżbieta Rafalska Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W posiedzeniu RDS weźmie udział Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Obsługa medialna wyłącznie dla osób akredytowanych. Akredytacje przyjmowane są do 4 marca 2019 r. (poniedziałek) do godz. 12.00 na stronie:

https://www.prezydent.pl/dla-mediow/akredytacje-online/rada

Szczegółowych informacji udziela Biuro Prasowe Kancelarii Prezydenta RP, Katarzyna Gierałtowska, tel.: 721 800 799.

Biuro Rady Dialogu Społecznego

*

Rada Dialogu Społecznego (RDS) działa w oparciu o ustawę z dnia 24 listopada 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1240). RDS zastąpiła działającą od 1994 r. Trójstronną Komisję do Spraw Społeczno-Gospodarczych. Rada Dialogu Społecznego to najważniejsza instytucja krajowego dialogu społecznego w Polsce. Stanowi forum współpracy i dialogu trójstronnego strony pracowników i strony pracodawców oraz strony rządowej. Przewodniczącą RDS jest Pani Elżbieta Rafalska Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Postulaty do noweli ustawy o RDS

W dniu 18 lutego 2019 roku odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego RDS. Spotkaniu przewodniczył Zbigniew Żurek, Business Centre Club. Przedmiotem posiedzenia było otwarcie dyskusji nad założeniami do nowelizacji (nowej) ustawy o Radzie Dialogu Społecznego oraz wypracowanie procedur i sposobu obradowania na forum Zespołu.  Czytaj więcej

Nowa edycja map potrzeb zdrowotnych

Dyskusja na temat map potrzeb zdrowotnych była przedmiotem posiedzenia Podzespołu problemowego ds. ochrony zdrowia. Spotkanie odbyło się 12 lutego 2019 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog. W posiedzeniu wziął udział Pan Jakub Adamski – Dyrektor Departamentu Analiz i Strategii w Ministerstwie Zdrowia. Czytaj więcej

Jakość dialogu społecznego zależy od nas wszystkich

Ocenie funkcjonowania ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego poświęcono kolejne posiedzenie plenarne RDS, które odbyło się w dniu 25 stycznia 2019 roku pod przewodnictwem Doroty Gardias, Przewodniczącej FZZ. W dyskusji wzięli udział partnerzy społeczni strona rządowa oraz przedstawiciele Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego.

Czytaj więcej

Co ze wzrostem płac nauczycieli w 2019 roku.

Trwają intensywne rozmowy dotyczące wzrostu wynagrodzeń nauczycieli w 2019 roku. Związkowcy negatywnie oceniają propozycję Ministerstwa Edukacji Narodowej. Czytaj więcej

Rozpoczęcie debaty o reformie onkologii

Ministerstwo Zdrowia uruchamia pilotaż Krajowej Sieci Onkologicznej Czytaj więcej

Czytacz treści Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support