Aktualności

Szkolenie „Semestr Europejski”

Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Biuro Rady Dialogu Społecznego we współpracy z grupą roboczą ds. europejskiego dialogu społecznego działającą w ramach Zespołu ds. rozwoju dialogu społecznego na temat „Semestr Europejski”, które odbędzie się 8 stycznia 2020 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego Warszawa, ul. Limanowskiego 23, Sala A.

Celem szkolenia jest podnoszenie poziomu wiedzy członków RDS na temat Semestru Europejskiego, w szczególności zapoznanie z harmonogramem Semestru Europejskiego, jego roli w procesie zarządzania gospodarczego, jak również roli partnerów społecznych.

Prosimy o przesłanie potwierdzenia chęci uczestnictwa w szkoleniu do dnia 3 stycznia 2020 r. na adres rds@cpsdialog.gov.pl

Program szkolenia „Semestr Europejski”:

10.30-11.00  Rejestracja uczestników

11.00  Przywitanie uczestników spotkania

Wojciech Ilnicki, Przewodniczący Zespołu ds. rozwoju dialogu społecznego, RDS

Zbigniew Żurek, Przewodniczący Zespołu ds. rozwoju dialogu społecznego (2015-2019), RDS

11.15 – 11.30  Założenia włączenia Rady Dialogu Społecznego w proces Semestru Europejskiego

Edyta Doboszyńska, Wojciech Ilnicki, Moderatorzy grupy roboczej ds. europejskiego dialogu społecznego w Zespole ds. rozwoju dialogu społecznego, RDS

11.30 – 11.45  Przyczyny wprowadzenia Semestru Europejskiego, nowe zarządzanie gospodarcze i rola partnerów społecznych (deklaracja czterostronna)

Barbara Surdykowska, Biuro Eksperckie NSZZ Solidarność

11.45 – 12.00 Cykl Semestru Europejskiego

dr Andrzej Rudka, Doradca Zarządu Konfederacji Lewiatan

12.00 – 12.15  Znaczenie Semestru Europejskiego w procesie integracji UE Doświadczenia Międzyresortowego Zespołu ds. Strategii Europa 2020

Aneta Piątkowska, Z-ca dyrektora Departamentu Analiz Gospodarczych, Ministerstwo Rozwoju

12.15 – 12.30  Znaczenie Semestru Europejskiego z punktu widzenia Komisji Europejskiej

Bartosz Otachel, Doradca ds. ekonomicznych, ESO, Przedstawicielstwo KE w Warszawie

12.30 – 13.00  dyskusja

13.00 – 13.40 lunch

13.40 – 14.40 Moderowana praca w grupach

Analiza aktualnego Raportu Krajowego oraz dotychczas otrzymanych przez Polskę Zaleceń Krajowych; Dyskusja na temat możliwych działań partnerów społecznych w odniesieniu do otrzymywanych przez Polskę Zaleceń Krajowych

Moderatorzy:

Grupa 1: Barbara Surdykowska, NSZZ Solidarność, Dominik Owczarek, Instytut Spraw Publicznych Grupa 2:  dr Andrzej Rudka i Małgorzata Miszkin-Wojciechowska, Konfederacja Lewiatan

14.40 – 14.45 Przerwa na kawę

14.45 – 15.00  Przedstawienie wniosków z pracy w grupach

15.00 – 15.15  Semestr Europejski a Europejski Filar Praw Socjalnych  Przyszłość Strategii Europa 2020

Barbara Surdykowska, NSZZ Solidarność

dr Andrzej Rudka, Konfederacja Lewiatan 

Zakończenie spotkania

Prezydent powołał siedmiu nowych członków RDS

W dniu 12 grudnia 2019 roku w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość powołania siedmiu nowych członków Rady Dialogu Społecznego. Do RDS powołani zostali:

  • Jacek Sasin – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Aktywów Państwowych
  • Marlena Maląg – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  • Jadwiga Emilewicz – Minister Rozwoju
  • Małgorzata Jarosińska-Jedynak – Minister Funduszy i Polityki Regionalnej
  • Tadeusz Kościński – Minister Finansów
  • Michał Kurtyka – Minister Klimatu
  • Monika Bocian – przedstawicielka OPZZ
Źródło: Krzysztof Sitkowski,  https://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/art,146,prezydent-powolal-siedmiu-nowych-czlonkow-rds.html 

Rada Dialogu Społecznego stworzona po to, aby dyskutować i wypracowywać najważniejsze rozwiązania, aby te rozwiązania, które mają służyć rozwojowi społecznemu i gospodarczemu Polski, były opracowane jak najlepiej, żeby jak największa część z nich przechodziła w zgodzie. Temu ma służyć Rada Dialogu Społecznego. Wierzę więc w to, że każde, nawet najtrudniejsze proponowane rozwiązania, tam właśnie można przedyskutować, spojrzeć na nie z różnych punktów widzenia i starać się znaleźć jak najbardziej obiektywne, ale przede wszystkim jak najbardziej korzystne dla polskiego społeczeństwa i dla dalszego rozwoju Rzeczypospolitej rozwiązania” – mówił Prezydent w swoim przemówieniu.

Źródło: Krzysztof Sitkowski,  https://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/art,146,prezydent-powolal-siedmiu-nowych-czlonkow-rds.html 

Głos zabrał również Prezydent Pracodawców RP Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego Andrzej Malinowski. Zaznaczył, że Rada Dialogu Społecznego musi działać wspólnie, szczególnie w obliczu nadchodzącego spowolnienia gospodarczego.

– Partnerzy społeczni są szczególnie zainteresowani jakością dialogu społecznego. Liczymy, że ten pogląd podziela również strona rządowa. Mamy szereg propozycji, więc cieszymy się, że w swoim exposé Premier Mateusz Morawiecki zadeklarował gotowość rządu do konsultowania z nami wszelkich ważnych dla nas ustaw – zaznaczył Andrzej Malinowski.

Wyniki badań BCC przeprowadzonych z Akademią Ekonomiczno-Humanistyczną

Od miesięcy pogłębia się w Polsce niedobór pracowników. Przedsiębiorcy z coraz większym trudem znajdują środki na pokrycie wydatków wynikających z rosnącej presji płacowej. Prognozowane spowolnienie gospodarcze może tylko tę sytuację pogłębić. Coraz ważniejsze staje się wykorzystywanie istniejących rezerw oraz optymalizowanie relacji pracownik – pracodawca.

Podczas konferencji pt. „Idealny pracodawca – idealny pracownik”, która odbyła się 2 grudnia w siedzibie Business Centre Club, przedstawione zostały wyniki badań, jakie BCC przeprowadził wspólnie z Akademią Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie. Prezentują one wzajemne oceny i oczekiwania, jakie mają pracodawcy wobec pracowników oraz pracownicy wobec pracodawców. W badaniu wzięło udział 483 pracowników różnych firm oraz 99 pracodawców. Ich wyniki mogą być wskazówką w zakresie kreowania polityki zatrudnienia w firmie czy prognozowania popytu i podaży pracy w skali mikro i makro. Podobne badania prowadzone były wcześniej w latach: 2018, 2017 oraz 2005-2008.

Z badania zrealizowanego w 2019 roku wynika, że aż 86,6% proc. firm miało problemy z pozyskaniem pracowników. W 2018 i 2017 r. było to odpowiednio 76,2% oraz 89,6%.

Główne rodzaje problemów z pozyskaniem pracowników to wzrost oczekiwań finansowych kandydatów do pracy, brak pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, czy – w ogóle – brak chętnych do pracy.

Kampania „ToGether at work” promująca układy zbiorowe

UKŁADY ZBIOROWE

CO TO JEST I DLACZEGO JEST DOBRE DLA NAS WSZYSTKICH

W zależności od kraju, z którego jesteś, termin „układy zbiorowe” może być mniej lub bardziej znany. Ten żargon kryje dość prostą koncepcję: jego sercem są negocjacje zbiorowe. Pracownicy się spotykają i tworzą związek zawodowy gotowy do negocjacji z pracodawcą na stopie partnerskiej. Oznacza to, że pracownicy nie mogą być przez szefa zwalniani, degradowani ani karani obniżeniem płacy za to, że bronią swoich praw.

Korzyści z układów zbiorowych są dobrze udokumentowane w całej Europie. Gwarantują one lepsze warunki dla członków związków zawodowych czy lepsze warunki w firmach z układami zbiorowymi, na przykład, w formie wyższego wynagrodzenia lub krótszego czasu pracy. Zaletą przynależności do związku zawodowego jest to, że układy zbiorowe zapewniają regularne podwyżki wynagrodzeń.

Negocjacje zbiorowe promują równość, uwzględniając w szczególności świadczenia dla nisko opłacanych pracowników, takich jak niepełnoletni pracownicy oraz kobiety. Przystępując do związku dostają najwyższe świadczenia socjalne w porównaniu z każdą inną grupą. Poza tym związki zawodowe oznaczają bardziej stabilne i godne zatrudnienie stabilność w miejscach pracy objętych układami zbiorowymi.

Negocjacje zbiorowe zawsze mają pozytywny efekt, również w krajach, w których wszystkie umowy krajowe mają ogólne zastosowanie, czyli w Finlandii, Belgii czy Francji. W tych krajach wszyscy pracownicy korzystają z wysiłków związków zawodowych, negocjujących lepsze warunki pracy i płacy. Dzięki związkom wszyscy odnoszą korzyści społeczne.

Nie chodzi tylko o lepsze płace, ale też o warunki pracy. Dane z OECD pokazują, że w krajach z układami zbiorowymi krajowymi i sektorowymi, wskaźniki zatrudnienia są wyższe, a stopy bezrobocia – niższe w porównaniu z krajami o negocjacjach scentralizowanych.

Statystyki rządowe, placówki badawcze i centrale związków zawodowych udowadniają, że istnieją znaczne różnice płac na korzyść członków związków zawodowych i umów zbiorowych. Takie różnice w wynagrodzeniach istnieją we wszystkich krajach, z których mamy dane, nawet jeśli istnieją znaczące różnice w odniesieniu do liczby członków związków zawodowych, zasięgu  czy systemu układów zbiorowych.

DANIA

Członkowie związków zawodowych z CO-Industri mają o 25% więcej świadczeń, które składają się z wyższych płac, krótszych godzin pracy i innych zalet w firmach ze zbiorowymi układami pracy.

NIEMCY

W firmach bez zbiorowych układów pracy płace są średnio o 24% niższe, według niemieckiego związku IG Metall. W przypadku niewykwalifikowanych pracowników różnica jest nawet większa o 32%. Godziny pracy są o 14% dłuższe dla osób nieobjętych umową zbiorową.

WIELKA BRYTANIA

Członkowie związków zawodowych UNITE zarabiają średnio o 10% więcej niż pracownicy niebędący ich członkami.

CZECHY

Członkowie związku zawodowego OSZ KOVO w branży metalowej zarabiają o 15% więcej dzięki układowi zbiorowemu. Oznacza to dodatkowe 200 euro miesięcznie dzięki negocjacjom zbiorowym.  Ta różnica płac po trzech latach zsumuje się do kwoty około 6700 euro, co jest kwotą wystarczającą na kupno małego samochodu. W spółkach z układami zbiorowymi różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn jest mniejsza.

W 2018 r. różnica w płacy kobiet i mężczyzn wynosiła 26% w firmach bez porozumień zbiorowych, oraz 23,1% w firmach z układami zbiorowymi.

Czas pracy jest rocznie o 55 godzin krótszy, co odpowiada siedmiu zmianom. Między 2016 a 2018 rokiem pracownik ze zbiorowymi układami pracy pracował o 154,8 godzin krócej, czyli o 20,5 zmiany, tj. prawie cały miesiąc kalendarzowy.

Przewodniczący RDS odebrał specjalne podziękowania podczas gali 35-lecia OPZZ

27 listopada w teatrze „Sabat” w Warszawie odbyła się jubileuszowa gala z okazji 35-lecia Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Galę poprowadzili wiceprzewodniczący OPZZ:  Barbara Popielarz i Piotr Ostrowski.

Podczas gali Andrzej Malinowski Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego otrzymał od OPZZ specjalne podziękowania za prowadzenie dialogu społecznego i odnajdywanie kompromisów mimo wielu, często fundamentalnych różnic pomiędzy punktem widzenia pracodawców i związków zawodowych.

Uroczystość rozpoczęto uczczeniem minutą ciszy przedwcześnie zmarłego, wieloletniego przewodniczącego OPZZ Jana Guza.

Następnie wysłuchano wystąpienia przewodniczącego OPZZ Andrzeja Radzikowskiego. Jak podkreślił, dzięki konsekwentnej pracy OPZZ, z inicjatywy posłów OPZZ, znowelizowano między innymi prawo pracy, wprowadzając 5-dniowy, 40 godzinny tydzień pracy, doprowadzono do ograniczenia umów śmieciowych, zwiększono płacę minimalną i wprowadzono minimalną stawkę godzinową. To przedstawiciele OPZZ budowali podstawy systemu dialogu społecznego, począwszy od Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych, aż do obecnej Rady Dialogu Społecznego.

Na ręce przewodniczącego OPZZ złożono wiele listów gratulacyjnych i życzeń m.in. od prezydenta Konfederacji Lewiatan, prezesa Business Centre Club, prezesa zarządu Związku Rzemiosła Polskiego, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Głównego Inspektora Pracy, Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Federacji Związków Zawodowych Służby Mundurowych, Prezydenta miasta stołecznego Warszawa, przewodniczącego zarządu krajowego Związku Zawodowego Strażaków „Florian” oraz zarządu Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza. 

Życzenia i gratulacje składali również goście uczestniczący w gali m.in. Aleksander Kwaśniewski, Luka Visentini, Włodzimierz Czarzasty, Adrian Zandberg, Dariusz Mińkowski. Marszałek województwa mazowieckiego – Adam Struzik uhonorował OPZZ medalem pamiątkowym „Pro-Mazovia”.

Źródło: http://www.opzz.org.pl/aktualnosci/kraj/35-lat-minelo-jak-jeden-dzien-jubileusz-opzz

Posiedzenie Zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych RDS

Podczas posiedzenia Zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych Rady Dialogu Społecznego w dniu 26 listopada 2019 roku omówiono projekt dokumentu „Informacja Rady Ministrów dla Sejmu RP o skutkach obowiązywania ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. poz. 398, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz. U. poz. 1717)”.

Marcin Zieleniecki Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej krótko przedstawił projekt dokumentu. Zwrócił uwagę na mechanizmy wprowadzone do systemu emerytalnego dzięki ustawom nowelizującym: waloryzację emerytur, dziedziczenie zaoszczędzonych środków, tzw. suwak bezpieczeństwa oraz dobrowolność uczestnictwa w OFE.

Partnerzy społeczni w nawiązaniu do projektu omawianego dokumentu odnieśli się do konieczności ograniczenia reform systemu emerytalnego, jego stabilizacji, przejrzystości oraz ujednolicenia. Podkreślili, iż głównym celem funkcjonowania systemu emerytalnego ma być przeciwdziałanie ubóstwu wśród osób starszych.

W drugiej części posiedzenia Zespołu ds. ubezpieczeń społecznych rozpatrzono kwestię problematyki emerytur stażowych i nie wygaszania emerytur pomostowych. Partnerzy społeczni zgodzili się rozpocząć dyskusję nad wskazanym tematem. Wyrazili gotowość do uzgodnienia wraz ze stroną rządową wspólnej propozycji rozwiązań dotyczących emerytur stażowych oraz nie wygaszania emerytur pomostowych.

Konferencja „Idealny pracodawca – idealny pracownik”

Od miesięcy pogłębia się w Polsce niedobór pracowników. Przedsiębiorcy z coraz większym trudem znajdują środki na rosnącą presję płacową, coraz bardziej sięgają do coraz głębszych rezerw. Prognozowane spowolnienie gospodarcze może tylko tę sytuację pogłębić. Dlatego też coraz ważniejsze staje się wykorzystywanie istniejących rezerw, których szukać należy także w optymalizacji więzi pracownik – pracodawca, do czego niezbędna jest wzajemna wiedza o dających pracę oraz

o tych, którzy ją wykonują. Wychodząc naprzeciw nadchodzącym potrzebom, postanowiliśmy przyjrzeć się relacjom w firmach – stąd pomysł tej konferencji i tych badań, o których piszemy poniżej.

Zapraszamy na konferencję

IDEALNY PRACODAWCA – IDEALNY PRACOWNIK

Podczas konferencji przedstawimy wyniki badań, jakie Business Centre Club przeprowadził wspólnie z Akademią Ekonomiczno – Humanistyczną w Warszawie. Badania prezentują wzajemnie oceny i oczekiwania, jakie mają pracodawcy wobec pracowników oraz pracownicy wobec pracodawców. Wyniki badań mogą być cenną wskazówką do kreowania polityki zatrudnienia w firmie czy prognozowania  popytu i podaży pracy: w skali mikro i makro.

Konferencja będzie efektywnym źródłem pozyskania praktycznej wiedzy, kim są nasi pracownicy (pracodawcy), jacy są oni a jacy chcieliby (mogliby) być. Pomoże także w budowie właściwych stosunków pracy oraz właściwej atmosfery w przedsiębiorstwie. Wskaże, jak optymalnie wykorzystywać środki, przeznaczone na wydatki pracownicze, nie tylko te socjalne czy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. Wreszcie, wielu przypadkach wpłynie na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw.

Konferencja odbędzie się w poniedziałek, 2 grudnia 2019 roku

w Pałacu Lubomirskich – siedzibie Business Centre Club

w Warszawie przy Placu Żelaznej Bramy 10. Początek o godz. 11.00.

Do udziału w konferencji zapraszamy Członków Busines Centre Club i/lub Ich przedstawicieli oraz inne osoby, zainteresowane powyższą tematyką.

Zapraszamy pracodawców i pracowników, szczególnie tych związanych z zasobami ludzkimi – ale nie tylko. Zapraszamy także świat nauki,

w tym instytuty badawcze, przedstawicieli ministerstw, urzędów pracy, członków Rady dialogu Społecznego i Rady Ochrony Pracy, dziennikarzy, studentów. Wszystkich zainteresowanych relacjami pomiędzy jednostkami i grupami pracowniczymi. Wszystkich, którzy chcą poznać portrety pracowników i pracodawców, jakie powstały w wyniku przeprowadzonych przez nas badań.

Konferencję poprowadzi Zbigniew Żurek, Wiceprezes BCC.

Wyniki badań przedstawi dr Barbara Sypniewska z Akademii Ekonomiczno – Humanistycznej w Warszawie.

Ewentualne pytania oraz potwierdzenia udziału w konferencji (prosimy o nadsyłanie ich do 27.11.2019.) prosimy kierować na adres: zbigniew.zurek@bcc.org.pl

Posiedzenie Podzespołu problemowego ds. Krajowej Administracji Skarbowej

Dyskusja na temat zmiany zasad przyznawania dodatków kontrolerskich oraz omówienie prac nad założeniami programu modernizacji w Ministerstwie Finansów ze szczególnym uwzględnieniem finansowania i podziału środków na wynagrodzenia i uposażenia ze środków na modernizację KAS były przedmiotem posiedzenia Podzespołu problemowego ds. Krajowej Administracji Skarbowej w dniu 7 listopada br.

Czytaj więcej
Czytacz treści Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support