Aktualności

Na Radzie Dialogu Społecznego o znaczeniu szkolnictwa zawodowego.

W dniu 16 lutego br. odbyło się pierwsze w 2018 roku posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego z udziałem nowo powołanych członków Rady ze strony rządowej Jerzego Kwiecińskiego Ministra Inwestycji i  Rozwoju, Wiesława Janczyka Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów,  Łukasza Szumowskiego Ministra Zdrowia, Joachima Brudzińskiego Ministra  Spraw Wewnętrznych i Administracji pod przewodnictwem Minister Rodziny,  Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej.

Czytaj więcej

Zaproszenie dla mediów

ZAPROSZENIE

Zapraszamy na posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego (RDS), które odbędzie się 16 lutego 2018 r. o godz. 12.00 w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog im. Andrzeja Bączkowskiego ul. Limanowskiego 23 w Warszawie, sala A.

Podczas posiedzenia Pani Marzena Machałek Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej przedstawi prezentację dot. szkolnictwa zawodowego „Biznes dla szkół, szkoły dla biznesu”, następnie odbędzie się debata z udziałem partnerów społecznych. W kolejnej części posiedzenia zostanie przeprowadzone głosowanie nad projektami uchwał w sprawie m.in.: programu prac RDS na 2018 r.; upowszechnienia płatności bezgotówkowych; wdrażania elektronicznej dokumentacji medycznej.

 

Szczegółowy porządek obrad znajduje się na stronie internetowej www.rds.gov.pl

 

Briefing prasowy

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej

rozpocznie się o godz. 14.30.

Tematy briefingu to:

  • kształcenie zawodowe – współpraca z przedsiębiorcami (biznes-nauka)
  • ochrona zdrowia – problemy zawodów medycznych

(Nie gwarantujemy kostki dziennikarskiej)

 

Wstęp za okazaniem legitymacji prasowych. Serdecznie zapraszamy.

Biuro Rady Dialogu Społecznego

*

Rada Dialogu Społecznego (RDS) działa w oparciu o ustawę z dnia 24 listopada 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1240). RDS zastąpiła działającą od 1994 r. Trójstronną Komisję do Spraw Społeczno-Gospodarczych. Rada Dialogu Społecznego to najważniejsza instytucja krajowego dialogu społecznego w Polsce. Stanowi forum współpracy i dialogu trójstronnego strony pracowników i strony pracodawców oraz strony rządowej. Przewodniczącą RDS jest Pani Elżbieta Rafalska Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Informatyzacja w ochronie zdrowia

Na posiedzeniu Podzespołu problemowego ds. ochrony zdrowia RDS w dniu 13 lutego 2o18 roku dyskutowano o przygotowaniach do obowiązkowego stosowania elektronicznej dokumentacji medycznej w polskich placówkach ochrony zdrowia. Czytaj więcej

Nowi Ministrowie w RDS

Dnia 7.02.2018 r. w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość powołania przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę na wniosek Prezesa Rady Ministrów w skład Rady Dialogu Społecznego nowych członków strony rządowej.

Czytaj więcej

CIOP przedstawił propozycje zmian rozporządzenia w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów

W dniu 7 lutego 2018 r. odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. prawa pracy RDS, podczas którego jednym z głównych tematów był projekt rozporządzenia w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów przygotowany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy.

Czytaj więcej

Konferencja WRDS w Olsztynie

Dnia 7 lutego 2018 r. Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Olsztynie zorganizowała konferencję „Dialog społeczny w województwie warmińsko-mazurskim wczoraj i dziś”.

Czytaj więcej

Innowacyjne Laboratoria Tech-Safe-Bio

Dnia 6.02.2018 r. eksperci Zespołu ds. prawa pracy RDS w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym, dyskutowali na temat projektu zmian Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów.

Czytaj więcej

Informacja z posiedzeń Trójstronnych Zespołów Branżowych – styczeń/luty

W dniu 29 grudnia 2017 r. w CPS Dialog odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego. któremu przewodniczył Pan Marek Gróbarczyk – Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Link 

W dniu 2 lutego 2018 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Branży Węgla Brunatnego. Link 

Trójstronne Zespoły Branżowe, działają poza Radą Dialogu Społecznego. Zostały powołane w celu prowadzenia trójstronnego dialogu sektorowego dla godzenia interesów stron, podczas realizacji programów działania rządu oraz rozwiązywania problemów dotyczących funkcjonowania branży. 

Beneficjenci o trudnej i niepewnej sytuacji związanej z VAT-em w projektach współfinansowanych z funduszy europejskich dostępnych w obecnej perspektywie finansowej

W związku z trudną i niepewną sytuacją beneficjentów związaną z VAT-em w projektach oraz niewystarczającymi wyjaśnieniami w tej sprawie tematowi poświęcono całe posiedzenie Zespołu problemowego ds. funduszy europejskich Rady Dialogu Społecznego, które odbyło się 5 lutego 2018 r. w CPS „Dialog”.

Czytaj więcej

Uroczystość powołania przez Prezydenta RP nowych członków rządu w skład Rady Dialogu Społecznego

7 lutego 2018 r. (środa) o godz. 12:00 w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda powoła nowych członków rządu w skład Rady Dialogu Społecznego.

Czytaj więcej

Czytacz treści Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support