Biuro rady

Biuro zapewnia obsługę techniczną, organizacyjną i kancelaryjną oraz ekspercką Rady. Pracami Biura kieruje dyrektor, który jest powoływany przez ministra właściwego do spraw pracy, na wniosek Rady. Dyrektor podlega bezpośrednio przewodniczącemu Rady. Do obowiązków dyrektora należy koordynacja prac Biura w zakresie wskazanym w regulaminie uchwalonym przez Radę oraz przygotowanie projektu planu finansowego Biura na dany rok.

Iwona Zakrzewska

Dyrektor Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” i Biura Rady Dialogu Społecznego

kontakt: (+48 22) 380-51-12
(+48 22) 380-50-50

tel. kom.: 882-170-292

e-mail: rds@cpsdialog.gov.pl

sekretariat@cpsdialog.gov.pl

Katarzyna Miroszewska

Pracownik Biura Rady Dialogu Społecznego

kontakt: (+48 22) 380-51-12

tel. kom.: 664-107-419

e-mail: k.miroszewska@cpsdialog.gov.pl

Wiktor Szatkowski

Pracownik Biura Rady Dialogu Społecznego

Kontakt: (+48 22) 380-51-04

tel. kom.: 882-892-543

e-mail: w.szatkowski@cpsdialog.gov.pl

Paulina Knapik

Pracownik Biura Rady Dialogu Społecznego

Kontakt: (+48 22) 380-51-01

tel. kom.: 881-004-785

e-mail: p.knapik@cpsdialog.gov.pl

Czytacz treści Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support