Sekretarze

Za zapewnienie współpracy pomiędzy Prezydium i członkami Rady odpowiedzialni są Sekretarze wskazywani przez członków Prezydium. Zobowiązani są oni również do zgłaszania propozycji zmian organizacyjnych oraz monitorowania realizacji uchwał Rady i decyzji Prezydium. Sekretarze pełnią również zasadniczą rolę w sprawnym przepływie informacji pomiędzy członkami Rady a Biurem.

Sylwia Włodarska

Sekretarz Prezydium Rady z ramienia KL

Janusz Jerzy Gołąb

Sekretarz Prezydium Rady z ramienia OPZZ

Edyta Doboszyńska

Sekretarz Prezydium Rady z ramienia ZRP

Zbigniew Żurek

Sekretarz Prezydium Rady z ramienia BCC

Szymon Witkowski

Sekretarz Prezydium Rady z ramienia ZPP

Marek Waleśkiewicz

Sekretarz Prezydium Rady z ramienia strony rządowej

Magdalena Gryciuk

Sekretarz Prezydium Rady z ramienia NSZZ "Solidarność"

Roman Michalski

Sekretarz Prezydium Rady z ramienia FZZ

Arkadiusz Pączka

Sekretarz Prezydium Rady z ramienia FPP

Barbara Owsiak

SEKRETARZ PREZYDIUM RADY Z RAMIENIA PRACODAWCÓW RP

Czytacz treści Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support