Zespół problemowy ds. ubezpieczeń społecznych

Zespół problemowy ds. ubezpieczeń społecznych

Zadania

Do zadań zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych należy wypracowywanie wspólnych dla stron stanowisk i opinii w sprawach dotyczących ubezpieczeń społecznych, w szczególności poprzez:

  1. Opiniowanie projektów aktów prawnych i przygotowywanie założeń i projektów aktów prawnych, opiniowanie programów rządowych i innych dokumentów związanych z problematyką systemu ubezpieczeń społecznych.
  2. Dokonywanie analiz i ocen funkcjonowania ubezpieczeń społecznych, w szczególności dotyczących skutków prawnych, społecznych i finansowych propozycji rozwiązań w zakresie świadczeń z ubezpieczenia społecznego i ich finansowaniu.
  3. Poddawanie ocenie efektywności funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych jako mechanizmu zapewnienia dochodów osobom ubezpieczonym w przypadku wystąpienia ryzyka socjalnego, w szczególności w zakresie: wysokości świadczeń, właściwego adresowania świadczeń z ubezpieczenia społecznego, efektywności systemu w zakresie ograniczania negatywnych skutków wystąpienia ryzyk socjalnych, kształtowania systemu ubezpieczeń społecznych, stabilności finansowej systemu ubezpieczeń społecznych, wpływu systemu ubezpieczeń społecznych na zatrudnienie.
  4. Dokonywanie oceny zmian zachodzących w systemie ubezpieczeń społecznych.
  5. Inicjowanie, analiza i ocena dostosowań systemu ubezpieczeń społecznych do zmian demograficznych i gospodarczych.
  6. Dokonywanie analiz funkcjonowania instytucji systemu ubezpieczeń społecznych, z uwzględnieniem prowadzonej przez nie gospodarki finansowej – z punktu widzenia jej skuteczności i efektywności.
  7. Współpraca z instytucjami ubezpieczeń społecznych.
  8. Porównywanie polskich rozwiązań stosowanych w systemie ubezpieczeń społecznych z doświadczeniami zagranicznymi, w tym w krajach Unii Europejskiej.

Skład Zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych

Czytacz treści Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support