Aktualności

Komunikat z posiedzenia Zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych RDS z dnia 16 maja 2024 r.

W dniu 16 maja 2024 r. odbyło się w posiedzenie Zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych Rady Dialogu Społecznego, z udziałem przedstawicieli: Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; członków Zespołu, zaproszonych gości oraz ekspertów. Obradom Przewodniczył Wojciech Nagel (BCC).

Czytaj więcej

Komunikat z posiedzenia Zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych RDS w dniu 6 maja 2024 r.

W dniu 6 maja 2024 r. odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu Społecznego, z udziałem przedstawicieli: Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, członków Zespołu, zaproszonych gości oraz ekspertów. Obradom Przewodniczył Leszek Miętek (OPZZ).

Czytaj więcej

Komunikat z posiedzenia Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy RDS w dniu 24 kwietnia 2024 r.

W dniu 24 kwietnia 2024 r. odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Rady Dialogu Społecznego, z udziałem przedstawicieli: Ministerstwa Klimatu i Środowiska, przewodniczącej Podkomisji stałej ds. monitorowania gospodarki odpadami, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Przemysłu, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, członków Zespołu, zaproszonych gości oraz ekspertów. Obradom Przewodniczył Jakub Bińkowski (ZPP).

Czytaj więcej

Komunikat z posiedzenia plenarnego Rady Dialogu Społecznego w dniu 22 kwietnia 2024 r.

W dniu 22 kwietnia 2024 roku, w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego. Posiedzeniu przewodniczyła Agnieszka Dziemianowicz-Bąk – Przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Czytaj więcej

Komunikat z posiedzenia Zespołu problemowego ds. międzynarodowych RDS w dniu 17 kwietnia 2024 r.

W dniu 17 kwietnia 2024 r. w siedzibie Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. międzynarodowych RDS z udziałem przedstawicieli MSZ, MRPiPS, zaproszonych gości i ekspertów. Spotkaniu przewodniczył Błażej Mądrzycki, OPZZ.

Czytaj więcej

Komunikat z posiedzenia Zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych RDS w dniu 11 kwietnia 2024 r.

W dniu 11 kwietnia 2024 r. w siedzibie Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych RDS z udziałem przedstawicieli MRPiPS, ZUS, zaproszonych gości i ekspertów. Spotkaniu przewodniczył Wojciech Nagel, BCC.

Czytaj więcej

Komunikat z posiedzenia grupy roboczej ds. emerytur pomostowych RDS w dniu 9 kwietnia 2024 r.

W dniu 9 kwietnia 2024 r. w siedzibie Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie grupy roboczej ds. emerytur pomostowych RDS, z udziałem Sebastiana Gajewskiego, Podsekretarza Stanu w MRPiPS, przedstawicieli CIOP, PIP, ZUS, ekspertów i zaproszonych gości. Spotkaniu przewodniczył Krzysztof Kisielewski, Koordynator Grupy Roboczej, FZZ.

Czytaj więcej

Komunikat z posiedzenia Podzespołu ds. zamówień publicznych RDS w dniu 8 kwietnia 2024 r.

W dniu 8 kwietnia 2024 r. odbyło się posiedzenie Podzespołu ds. zamówień publicznych RDS, z udziałem Ignacego Niemczyckiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii oraz przedstawicieli: Urzędu ds. zamówień publicznych; Ministerstwa Infrastruktury; Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; Urzędu Ochrony Danych Osobowych; ZUS-u, Głównego Inspektoratu Pracy  oraz  z udziałem członków Podzespołu. Spotkaniu przewodniczył Marek Kowalski, FPP.

Czytaj więcej

Komunikat z posiedzenia Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy RDS w dniu 4 kwietnia 2024 r.

W dniu 04 kwietnia 2024 r. w formie online, odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Rady Dialogu Społecznego z udziałem, przedstawicieli Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, członków Zespołu oraz zaproszonych gości. Obradom Przewodniczył Jakub Bińkowski (ZPP).

Czytaj więcej

Komunikat z posiedzenia Podzespołu problemowego ds. ochrony zdrowia RDS w dniu 26 marca 2024 r.

W dniu 26 marca 2024 r. odbyło się w formie hybrydowej, posiedzenie Podzespołu problemowego ds. ochrony zdrowia Rady Dialogu Społecznego, z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, członków Podzespołu oraz zaproszonych gości. Obradom Przewodniczył Paweł Łangowski (Pracodawcy RP).

Czytaj więcej
Czytacz treści Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support