Zespół problemowy ds. ubezpieczeń społecznych

Zespół problemowy ds. ubezpieczeń społecznych

Zadania

Do zadań zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych należy wypracowywanie wspólnych dla stron stanowisk i opinii w sprawach dotyczących ubezpieczeń społecznych, w szczególności poprzez:

  1. Opiniowanie projektów aktów prawnych i przygotowywanie założeń i projektów aktów prawnych, opiniowanie programów rządowych i innych dokumentów związanych z problematyką systemu ubezpieczeń społecznych.
  2. Dokonywanie analiz i ocen funkcjonowania ubezpieczeń społecznych, w szczególności dotyczących skutków prawnych, społecznych i finansowych propozycji rozwiązań w zakresie świadczeń z ubezpieczenia społecznego i ich finansowaniu.
  3. Poddawanie ocenie efektywności funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych jako mechanizmu zapewnienia dochodów osobom ubezpieczonym w przypadku wystąpienia ryzyka socjalnego, w szczególności w zakresie: wysokości świadczeń, właściwego adresowania świadczeń z ubezpieczenia społecznego, efektywności systemu w zakresie ograniczania negatywnych skutków wystąpienia ryzyk socjalnych, kształtowania systemu ubezpieczeń społecznych, stabilności finansowej systemu ubezpieczeń społecznych, wpływu systemu ubezpieczeń społecznych na zatrudnienie.
  4. Dokonywanie oceny zmian zachodzących w systemie ubezpieczeń społecznych.
  5. Inicjowanie, analiza i ocena dostosowań systemu ubezpieczeń społecznych do zmian demograficznych i gospodarczych.
  6. Dokonywanie analiz funkcjonowania instytucji systemu ubezpieczeń społecznych, z uwzględnieniem prowadzonej przez nie gospodarki finansowej – z punktu widzenia jej skuteczności i efektywności.
  7. Współpraca z instytucjami ubezpieczeń społecznych.
  8. Porównywanie polskich rozwiązań stosowanych w systemie ubezpieczeń społecznych z doświadczeniami zagranicznymi, w tym w krajach Unii Europejskiej.

Skład zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych

Instytucja/Ministerstwo Nazwisko i imię
Forum Związków Zawodowych Lutkowski Waldemar – Przewodniczący Zespołu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Sekretarz Stanu Szwed Stanisław
Konfederacja Lewiatan Lisicki Robert
Konfederacja Lewiatan Mordasewicz Jeremi
Związek Rzemiosła Polskiego Zbigniew Ładziński
Związek Rzemiosła Polskiego Szewczyk Tadeusz
Forum Związków Zawodowych Ryl Józef
Forum Związków Zawodowych Małecki Krzysztof
ZP Business Centre Club Nagel Wojciech
ZP Business Centre Club Dula Dorota
Pracodawcy RP Sroka Iwona
Pracodawcy RP Kolek Antoni
Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Palutkiewicz Piotr
Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Pawlak Mariusz
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Łukasiewicz Sławomir
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Sebastian Koćwin
NSZZ „Solidarność” Kubiak Bogdan
NSZZ „Solidarność” Nakonieczny Henryk
Czytacz treści Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support