Zespół problemowy ds. ubezpieczeń społecznych

Zespół problemowy ds. ubezpieczeń społecznych

Zadania

Do zadań zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych należy wypracowywanie wspólnych dla stron stanowisk i opinii w sprawach dotyczących ubezpieczeń społecznych, w szczególności poprzez:

  1. Opiniowanie projektów aktów prawnych i przygotowywanie założeń i projektów aktów prawnych, opiniowanie programów rządowych i innych dokumentów związanych z problematyką systemu ubezpieczeń społecznych.
  2. Dokonywanie analiz i ocen funkcjonowania ubezpieczeń społecznych, w szczególności dotyczących skutków prawnych, społecznych i finansowych propozycji rozwiązań w zakresie świadczeń z ubezpieczenia społecznego i ich finansowaniu.
  3. Poddawanie ocenie efektywności funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych jako mechanizmu zapewnienia dochodów osobom ubezpieczonym w przypadku wystąpienia ryzyka socjalnego, w szczególności w zakresie: wysokości świadczeń, właściwego adresowania świadczeń z ubezpieczenia społecznego, efektywności systemu w zakresie ograniczania negatywnych skutków wystąpienia ryzyk socjalnych, kształtowania systemu ubezpieczeń społecznych, stabilności finansowej systemu ubezpieczeń społecznych, wpływu systemu ubezpieczeń społecznych na zatrudnienie.
  4. Dokonywanie oceny zmian zachodzących w systemie ubezpieczeń społecznych.
  5. Inicjowanie, analiza i ocena dostosowań systemu ubezpieczeń społecznych do zmian demograficznych i gospodarczych.
  6. Dokonywanie analiz funkcjonowania instytucji systemu ubezpieczeń społecznych, z uwzględnieniem prowadzonej przez nie gospodarki finansowej – z punktu widzenia jej skuteczności i efektywności.
  7. Współpraca z instytucjami ubezpieczeń społecznych.
  8. Porównywanie polskich rozwiązań stosowanych w systemie ubezpieczeń społecznych z doświadczeniami zagranicznymi, w tym w krajach Unii Europejskiej.

Skład zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych

Instytucja/Ministerstwo Nazwisko i imię
Lutkowski Waldemar – Przewodniczący Zespołu Forum Związków Zawodowych
Szwed Stanisław Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej – Sekretarz Stanu
Lisicki Robert Konfederacja Lewiatan
Mordasewicz Jeremi Konfederacja Lewiatan
Piątek Janusz Związek Rzemiosła Polskiego
Szewczyk Tadeusz Związek Rzemiosła Polskiego
Kudłak Alicja Federacja Przedsiębiorców Polskich
Kozłowski Łukasz Federacja Przedsiębiorców Polskich
Nagel Wojciech ZP Business Centre Club
Dula Dorota ZP Business Centre Club
Sroka Iwona Pracodawcy RP
Kolek Antoni Pracodawcy RP
Moskalik Dominik Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
Pawlak Mariusz Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
Ryl Józef Forum Związków Zawodowych
Małecki Krzysztof Forum Związków Zawodowych
Łukasiewicz Sławomir Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
Koćwin Sebastian Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
Kubiak Bogdan NSZZ „Solidarność”
Nakonieczny Henryk NSZZ „Solidarność”
Czytacz treści Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support