Zespół Problemowy ds. prawa pracy

Zadania

Do zadań zespołu problemowego ds. prawa pracy należy wypracowanie wspólnych dla stron stanowisk i opinii w sprawach dotyczących indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, w szczególności poprzez:

  1. Opiniowanie projektów aktów prawnych, przygotowywanie założeń i projektów aktów prawnych, opiniowanie programów rządowych i innych dokumentów związanych z indywidualnym i zbiorowym prawem pracy.
  2. Ocena funkcjonowania przepisów prawa pracy, z punktu widzenia: skutków społeczno-gospodarczych dla rynku pracy, potrzeb wynikających z kształtowania rynku pracy, zapewnienia bezpieczeństwa społeczno-ekonomicznego pracowników, rozwoju dialogu społecznego, ułatwień dla pracodawców w utrzymaniu dotychczasowych i tworzeniu nowych miejsc pracy, tworzenia przestrzeni do regulacji pomiędzy popytem a podażą na rynku.
  3. Ocena funkcjonowania organów kontrolnych w sferze prawa pracy i legalności zatrudnienia.
  4. Analiza rozwiązań zawartych w innych niż akty prawne źródłach prawa pracy, m. in. w układach zbiorowych pracy i porozumieniach zbiorowych celem ustalenia trendów modyfikacji prawa pracy.

Skład zespołu problemowego ds. prawa pracy

Męcina Jacek – Przewodniczący Zespołu Konfederacja Lewiatan
Szwed Stanisław Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Sekretarz Stanu
Tulwin Halina Państwowa Inspekcja Pracy
Mińkowski Dariusz Państwowa Inspekcja Pracy
Baczewski Grzegorz Konfederacja Lewiatan
Lisicki Robert Konfederacja Lewiatan
Dąbrowski Tadeusz Związek Rzemiosła Polskiego
Andrzej Stępnikowski Związek Rzemiosła Polskiego
Gładoch Monika Pracodawcy RP
Szmitkowska Iwona Pracodawcy RP
Jurałowicz Paweł Forum Związków Zawodowych
Stolorz Stanisław Forum Związków Zawodowych
Matyjek Marta ZP Business Centre Club
Żurek Zbigniew ZP Business Centre Club
Wiertelak Jerzy Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
Paweł Śmigielski Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
Adamczyk Sławomir NSZZ „Solidarność”
Kuchta Andrzej NSZZ „Solidarność”

 

Czytacz treści Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support