Zespół Problemowy ds. prawa pracy

Zadania

Do zadań zespołu problemowego ds. prawa pracy należy wypracowanie wspólnych dla stron stanowisk i opinii w sprawach dotyczących indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, w szczególności poprzez:

  1. Opiniowanie projektów aktów prawnych, przygotowywanie założeń i projektów aktów prawnych, opiniowanie programów rządowych i innych dokumentów związanych z indywidualnym i zbiorowym prawem pracy.
  2. Ocena funkcjonowania przepisów prawa pracy, z punktu widzenia: skutków społeczno-gospodarczych dla rynku pracy, potrzeb wynikających z kształtowania rynku pracy, zapewnienia bezpieczeństwa społeczno-ekonomicznego pracowników, rozwoju dialogu społecznego, ułatwień dla pracodawców w utrzymaniu dotychczasowych i tworzeniu nowych miejsc pracy, tworzenia przestrzeni do regulacji pomiędzy popytem a podażą na rynku.
  3. Ocena funkcjonowania organów kontrolnych w sferze prawa pracy i legalności zatrudnienia.
  4. Analiza rozwiązań zawartych w innych niż akty prawne źródłach prawa pracy, m. in. w układach zbiorowych pracy i porozumieniach zbiorowych celem ustalenia trendów modyfikacji prawa pracy.

Skład zespołu problemowego ds. prawa pracy

Nakonieczny Henryk – Przewodniczący Zespołu NSZZ „Solidarność”
Michałek Iwona Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii -Sekretarz Stanu
Tulwin Halina Państwowa Inspekcja Pracy
Mińkowski Dariusz Państwowa Inspekcja Pracy
Męcina Jacek Konfederacja Lewiatan
Lisicki Robert Konfederacja Lewiatan
Górski Antoni Związek Rzemiosła Polskiego
Dominik Robacki Związek Rzemiosła Polskiego
Spytek-Bandurska Grażyna

Chorąży Arleta

Federacja Przedsiębiorców Polskich

Federacja Przedsiębiorców Polskich

Siemienkiewicz Katarzyna

Prusik Adrian

Pracodawcy RP

Pracodawcy RP

Forum Związków Zawodowych
Przywoźny Jan Forum Związków Zawodowych
Lorenc Katarzyna ZP Business Centre Club
Żurek Zbigniew ZP Business Centre Club
Moskalik Dominik Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
Chylińska Anna Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
Wiertelak Jerzy Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
Paweł Śmigielski Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
Adamczyk Sławomir NSZZ „Solidarność”
Kuchta Andrzej NSZZ „Solidarność”
Czytacz treści Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support