Zespół problemowy ds. międzynarodowych

Zespół problemowy ds. międzynarodowych

Zadania

Do zadań zespołu problemowego ds. międzynarodowych należy w szczególności:

 • w obszarze współpracy z Międzynarodową Organizacją Pracy:
 1. Przeprowadzanie wspólnych konsultacji w kwestiach objętych porządkiem dziennym obrad Międzynarodowej Konferencji Pracy, omawianie składu delegacji na kolejne sesje Konferencji oraz wypowiadanie się we wspólnych sprawach dotyczących udziału delegacji Polski w tych sesjach.
 2. Opiniowanie projektów konwencji i zaleceń przygotowywanych do uchwalenia przez Międzynarodową Konferencję Pracy.
 3. Opiniowanie propozycji wniosków, jakie będą przedstawiane odpowiednim organom w związku z przedkładaniem konwencji i zaleceń zgodnie z art. 19. Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy.
 4. Opiniowanie projektów sprawozdań przedstawionych przez Radę Ministrów do Międzynarodowego Biura Pracy, na podstawie art. 22 Konstytucji MOP.
 5. Występowanie, z własnej inicjatywy, z propozycjami rozpatrzenia nieratyfikowanych konwencji i zaleceń które nie zostały jeszcze wprowadzone w życie.
 6. Występowanie, z własnej inicjatywy, z propozycjami ponownego rozpatrzenia nieratyfikowanych konwencji i zaleceń, które nie zostały jeszcze wprowadzone w życie, w celu rozważenia , jakie środki mogłyby być podjęte, aby w razie potrzeby przyspieszyć ich ratyfikację i realizację, a także występowanie z propozycjami wypowiedzenia ratyfikowanych konwencji.
 7. Inicjowanie innych uzgodnionych propozycji rozwijania trójstronnych stosunków Polski z Międzynarodową Organizacją Pracy, w tym opiniowanie projektów wieloletnich programów rozwoju współpracy Polski z Międzynarodowym Biurem Pracy i z jego instytucjami
 8. Popularyzowanie na forum krajowym idei Konstytucji MOP oraz celów i założeń programowych Międzynarodowej Organizacji Pracy.
 • w obszarze związanym ze Zrewidowaną Europejską Kartą Społeczną:
 1. Wypracowanie propozycji zakresu planowanej ratyfikacji Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej.
 2. Analiza zgodności ustawodawstwa polskiego z postanowieniami Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej, w szczególności pod kątem skutków społecznych i ekonomicznych.
 3. Analiza i wypracowanie stanowiska w sprawie przyjęcia Protokołu Dodatkowego do Europejskiej Karty Społecznej, ustanawiającego System Skarg Zbiorowych.
 4. Przegląd i ocena realizacji zobowiązań, wynikających z Europejskiej Karty Społecznej.
 5. Monitorowanie podjętych zobowiązań.

  Skład zespołu problemowego ds. międzynarodowych.

  Janusz Pietkiewicz – Przewodniczący Zespołu

  Pracodawcy RP

   Wawrzyk Piotr

  Podsekretarz Stanu – Ministerstwo Spraw Zagranicznych

   Socha Barbara

  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Podsekretarz Stanu

  Lisicki Robert

  Konfederacja Lewiatan

  Męcina Jacek

  Konfederacja Lewiatan

  Boutanos Agata

  Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

  Sotomska Kamila

  Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

  Kuydowicz Tomasz

  Pracodawcy RP

  Pruszanowski Norbert

  Związek Rzemiosła Polskiego

  Doboszyńska Edyta

  Związek Rzemiosła Polskiego

  Małecki Krzysztof

  Forum Związków Zawodowych

  Michalski Roman

  Forum Związków Zawodowych

  Żurek Zbigniew

  ZP Business Centre Club

  Dubiński Jacek

  Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

  Ostrowski Piotr

  Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

  Gliksman Adam

  NSZZ „Solidarność”

  Kubiak Bogdan

  NSZZ „Solidarność”

Czytacz treści Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support