Zespół problemowy ds. międzynarodowych

Zespół problemowy ds. międzynarodowych

Zadania

Do zadań zespołu problemowego ds. międzynarodowych należy w szczególności:

 • w obszarze współpracy z Międzynarodową Organizacją Pracy:
 1. Przeprowadzanie wspólnych konsultacji w kwestiach objętych porządkiem dziennym obrad Międzynarodowej Konferencji Pracy, omawianie składu delegacji na kolejne sesje Konferencji oraz wypowiadanie się we wspólnych sprawach dotyczących udziału delegacji Polski w tych sesjach.
 2. Opiniowanie projektów konwencji i zaleceń przygotowywanych do uchwalenia przez Międzynarodową Konferencję Pracy.
 3. Opiniowanie propozycji wniosków, jakie będą przedstawiane odpowiednim organom w związku z przedkładaniem konwencji i zaleceń zgodnie z art. 19. Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy.
 4. Opiniowanie projektów sprawozdań przedstawionych przez Radę Ministrów do Międzynarodowego Biura Pracy, na podstawie art. 22 Konstytucji MOP.
 5. Występowanie, z własnej inicjatywy, z propozycjami rozpatrzenia nieratyfikowanych konwencji i zaleceń które nie zostały jeszcze wprowadzone w życie.
 6. Występowanie, z własnej inicjatywy, z propozycjami ponownego rozpatrzenia nieratyfikowanych konwencji i zaleceń, które nie zostały jeszcze wprowadzone w życie, w celu rozważenia , jakie środki mogłyby być podjęte, aby w razie potrzeby przyspieszyć ich ratyfikację i realizację, a także występowanie z propozycjami wypowiedzenia ratyfikowanych konwencji.
 7. Inicjowanie innych uzgodnionych propozycji rozwijania trójstronnych stosunków Polski z Międzynarodową Organizacją Pracy, w tym opiniowanie projektów wieloletnich programów rozwoju współpracy Polski z Międzynarodowym Biurem Pracy i z jego instytucjami
 8. Popularyzowanie na forum krajowym idei Konstytucji MOP oraz celów i założeń programowych Międzynarodowej Organizacji Pracy.
 • w obszarze związanym ze Zrewidowaną Europejską Kartą Społeczną:
 1. Wypracowanie propozycji zakresu planowanej ratyfikacji Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej.
 2. Analiza zgodności ustawodawstwa polskiego z postanowieniami Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej, w szczególności pod kątem skutków społecznych i ekonomicznych.
 3. Analiza i wypracowanie stanowiska w sprawie przyjęcia Protokołu Dodatkowego do Europejskiej Karty Społecznej, ustanawiającego System Skarg Zbiorowych.
 4. Przegląd i ocena realizacji zobowiązań, wynikających z Europejskiej Karty Społecznej.
 5. Monitorowanie podjętych zobowiązań.

Skład zespołu problemowego ds. międzynarodowych

Janusz Pietkiewicz – Przewodniczący Zespołu

Pracodawcy RP

Wawrzyk Piotr

Podsekretarz Stanu – Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Semeniuk Olga

Podsekretarz Stanu – Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

   

Lisicki Robert

Konfederacja Lewiatan

Męcina Jacek

Konfederacja Lewiatan

Boutanos Agata

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

Sotomska Kamila

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

Kaźmierczak Marta

Pracodawcy RP

Pruszanowski Norbert

Związek Rzemiosła Polskiego

Doboszyńska Edyta

Związek Rzemiosła Polskiego

Chorąży Paweł

Federacja Przedsiębiorców Polskich

Lang Grzegorz

Federacja Przedsiębiorców Polskich

Żurek Zbigniew

ZP Business Centre Club

Małecki Krzysztof

Forum Związków Zawodowych

Michalski Roman

Forum Związków Zawodowych

Dubiński Jacek

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

Ostrowski Piotr

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

Gliksman Adam

NSZZ „Solidarność”

Kubiak Bogdan

NSZZ „Solidarność”

Czytacz treści Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support