Doraźny Zespół problemowy ds. ochrony zdrowia

Do zadań Zespołu doraźnego należy w szczególności:

a) wypracowywanie stanowisk, opinii i zaleceń w sprawach dotyczących polityki zdrowotnej państwa oraz w obszarze dostępu pacjentów do usług zdrowotnych w okresie pandemii COVID-19 i po jej zakończeniu;

b) dokonywanie analiz i ocen funkcjonowania polityki finansowania całości lub wybranej części sektora ochrony zdrowia oraz podejmowanie inicjatyw w tym zakresie;

c) analiza i ocena polityki zdrowotnej państwa w zakresie zabezpieczenia właściwego poziomu kadrowego pracowników ochrony zdrowia oraz kadr współuczestniczących przy wykonywaniu świadczeń opieki zdrowotnej. Wypracowywanie stanowisk, opinii i zaleceń w zakresie pożądanych rozwiązań systemowych dotyczących m.in. zatrudniania i wynagradzania pracowników ochrony zdrowia oraz osób współuczestniczących przy wykonywaniu świadczeń opieki zdrowotnej;

d) wypracowywanie stanowisk, opinii i zaleceń w zakresie koniecznych rozwiązań i stworzenia zabezpieczeń systemowych obowiązujących w okresie trwania i po zakończeniu pandemii COVID-19.

Krystyna Ptok- Przewodnicząca PodzespołuFZZ
Maciej MiłkowskiPodsekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia
Ewa JankowskaZwiązek Rzemiosła Polskiego
Bogusława Michalak-TrybusZwiązek Rzemiosła Polskiego
Michał RurkaBCC
Andrzej MądralaPracodawcy RP
Iwona PająkPracodawcy RP
Agnieszka SzparaZPP
Dominik MoskalikZPP
Kacper OlejniczakKonfederacja Lewiatan
Wojciech WiśniewskiFPP
Grzegorz ByszewskiFPP
Ewa OchrymczukFZZ
Longina KaczmarskaFZZ
Urszula MichalskaOPZZ
Renata GórnaOPZZ
Maria OchmanNSZZ „Solidarność”
Bogdan KubiakNSZZ „Solidarność”

Czytacz treści Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support