Arkadiusz Pączka

Zastępca Dyrektora Generalnego Pracodawców RP, Dyrektor Departamentu Monitoringu Legislacji /departamentu analizującego przebieg procesu legislacyjnego w szczególności w zakresie wpływu proponowanych rozwiązań na działalność przedsiębiorców w Polsce/. Sekretarz Rady Dialogu Społecznego. Członek Zespołu ds. deregulacji gospodarki przy Ministrze Rozwoju i Finansów, Wicepremierze Rady Ministrów oraz Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw. Członek Rady Rynku Pracy przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMSC, oraz programu MBA.  Doświadczony pracownik administracji rządowej m.in. Departamentu Analiz Programowych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Pracy i Gospodarki. Wieloletni  menadżer związany z spółkami Grupy PKP CARGO – prokurent w firmie Cargosped sp. z o.o. oraz Członek Zarządu PKP Cargo Service sp. z o.o. odpowiadający za pion marketingu i sprzedaży.  Przedsiębiorca.

Czytacz treści Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support