Na Radzie Dialogu Społecznego o systemie emerytalnym

Dnia 20 grudnia 2017 roku odbyło się kolejne posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej.

Gertruda Uścińska Prezes ZUS przedstawiła informacje zarządczą na temat realizacji przez ZUS ustawy zmieniającej wiek emerytalny z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Jak podkreśliła Prezes są to ważne zagadnienia, które „wpisują się w kontekst bezpieczeństwa socjalnego obywateli”.

Prezes ZUS przedstawiła analizy projekcyjne przeprowadzone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oparte na tendencjach z lat ubiegłych, z których wynika, że największy przyrost wniosków zostanie odnotowany w IV kwartale 2017 r. i wyniesie 331,3 tys., przy założeniu, że na emeryturę przejdzie od razu ok. 82% uprawnionych do emerytury. Szczegółowo omówiła fazy przygotowawcze do wdrożenia ustawy wiekowej. Wskazała, że uruchomiono dwa projekty realizacyjne: projekt obniżenia wieku emerytalnego oraz projekt doradca emerytalny, który skupia się na obsłudze merytorycznej, akcji informacyjnej, przygotowuje systemy informatyczne i działania monitorujące. Zaznaczyła, że autorskim pomysłem ZUS było wprowadzenie instytucji doradcy emerytalnego, która ma poprawić jakość stosowania prawa. Wybrano ok 600 doradców emerytalnych, którzy pomagają klientom w podjęciu decyzji o przejściu na emeryturę. Od 3 lipca 2017 r. doradcy emerytalni obsłużyli 1 151 961 klientów. Prezes ZUS podkreśliła, że podczas diagnozowania problemów okazało się, że musi zostać poprawiona sytuacja związana z naliczaniem kapitału początkowego, ponieważ ponad 90 tys. osób nie miało w ogóle kapitału początkowego.

Podkreśliła, że faza realizacji ustawy wiekowej rozpoczęła się już 3 lipca 2017 r. właśnie poprzez wprowadzenie instytucji doradcy emerytalnego. W okresie do 16 grudnia tego roku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpłynęło blisko 413 tysięcy wniosków o przyznanie emerytury, na podstawie, których od 2 października do 16 grudnia 2017 r. wydano 379 208 decyzji. Stopień realizacji wniosków o emeryturę z ustawy wiekowej na dzień 16 grudnia 2017 r. wyniósł 92%. Prezes ZUS podkreśliła, że zaprezentowane wyniki wskazują, że wszystkie podjęte przez ZUS działania były konieczne.

Partnerzy społeczni dobrze ocenili działania ZUS dotyczące realizowania reformy emerytalnej. Gratulowano pomysłu wprowadzenia instytucji doradcy emerytalnego.

Prezes ZUS przedstawiła również informacje na temat zmiany zasad  opłacania i rozliczania składek oraz przygotowania do realizacji ustawy wprowadzającej indywidualne rachunki składkowe płatników (e-Składka).

Według diagnozy obecnej sytuacji rocznie z powodu błędów w danych identyfikacyjnych nie jest automatycznie księgowanych i rozliczanych ponad 300 tys. wpłat.

Od 1 stycznia 2018 r. dotychczasowe rachunki dla wpłat składek zostaną zamknięte, a każdy przedsiębiorca będzie je przekazywać na swój numer rachunku składkowego (NRS). Po tym numerze będzie identyfikowana wpłata, dlatego tak ważne jest, aby by podany prawidłowy NRS na przelewie.

Przewodnicząca Rady Minister Elżbieta Rafalska pogratulowała ZUS i powiedziała, że znakomicie wywiązał się z wdrożenia ustawy wiekowej. Natomiast kolejne wyzwania, które stoją przed ZUS to m.in. wprowadzenie od 1 stycznia 2018 roku e-składki, a do lipca 2018 e-zwolnień. Dodała, że wprowadzona przez ZUS instytucja doradcy emerytalnego to dialog społeczny, jako „element porozumienia i rozmowy między doradcą, a osobą podejmującą decyzję o przejściu na emeryturę.” Pogratulowała umiejętności prowadzenia dialogu przez ZUS. Wyraziła nadzieję, że doradcy emerytalni  będą funkcjonować, jako stałe rozwiązanie.

W kolejnej części posiedzenia Rada Dialogu Społecznego przyjęła:

  • Uchwałę Nr 22 Rady Dialogu Społecznego w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.
  • Uchwałę Nr 23 Rady Dialogu Społecznego w sprawie zmiany Uchwały nr 15 z dnia 23 września 2016 r. w sprawie powołania doraźnego Zespołu problemowego ds. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

oraz Uchwały strony społecznej Rady:

  • Uchwałę Nr 54strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie rządowego projektu ustawy z dnia 11 października 2017 r. o zasadach wspierania nowych inwestycji.
  • Uchwałę Nr 55strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie projektu ustawy o jawności życia publicznego.

W spotkaniu uczestniczył Andrzej Dera – Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Gertruda Uścińska – Prezes ZUS, członkowie Rady oraz zaproszeni goście.

Zmiana zasad  opłacania i rozliczania składek. Informacja zarządcza ZUS

ZUS_RDS_e-składka_2017_12_20

Ustawa zmieniająca wiek emerytalny. Informacja zarządcza ZUS

ZUS_RDS_obniżenie wieku_emerytalnego_2017_12_20

Elżbieta Rafalska – Przewodnicząca RDS, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Marcin Zieleniecki – Podsekretarz Stanu w MRPiPS

Gertruda Uścińska – Prezes ZUS