Komunikat z posiedzenia Zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych RDS w dniu 6 marca 2024 r.

W dniu 6 marca 2024 r. odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych RDS z udziałem Sebastiana Gajewskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Spotkaniu przewodniczył … Czytaj dalej Komunikat z posiedzenia Zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych RDS w dniu 6 marca 2024 r.