Komunikat z posiedzenia plenarnego Rady Dialogu Społecznego z dnia 29 czerwca 2022 r.

W dniu 29 czerwca 2022 roku, w siedzibie Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego w Warszawie odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego w formie hybrydowej. Obrady prowadził Andrzej Radzikowski, Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego, Przewodniczący OPZZ.

Rada zajmowała się następującymi tematami:

  1. Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku. W imieniu strony rządowej, wypowiadała się Magdalena Rzeczkowska, Minister Finansów oraz Sebastian Skuza, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.
  • Informacja Ministerstwa Finansów na temat założeń projektu budżetu państwa na rok 2023, propozycji średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2023 oraz informacja o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2023. W imieniu strony rządowej wypowiadała się Magdalena Rzeczkowska, Minister Finansów oraz Piotr Patkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.
  • Dyskusja na temat propozycji Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na temat zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2023 r. W imieniu strony rządowej wypowiadał się Stanisław Szwed, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.