Komunikat z posiedzenia doraźnego Zespołu problemowego ds. ochrony zdrowia RDS w dniu 6 czerwca 2022 r.

W dniu 6 czerwca 2022 roku odbyło się w formie wideokonferencji posiedzenie doraźnego Zespołu problemowego ds. ochrony zdrowia RDS. Spotkaniu przewodniczyła Krystyna Ptok (FZZ).

W posiedzeniu wzięli udział m.in.: Dariusz Poznański – Dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia, Michał Dzięgielewski – Dyrektor Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia, Jakub Bydłoń – Dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego w Ministerstwie Zdrowia, Mariusz Sobiecki – Radca w Departamencie Dialogu Społecznego w Ministerstwie Zdrowia.

Przedmiotem spotkania był przegląd rekomendacji Zespołu przyjętych uchwałą nr 98 strony pracowników i strony pracodawców RDS z dnia 21 września 2021 r.

Na początku przedstawiono wyzwania stojące przed inspekcją sanitarną. Wspomniano m.in. o skuteczności inspekcji sanitarnej w odkrywaniu źródeł zagrożeń, co skutkuje wycofaniem niektórych produktów. Wspominano również o kwestii suplementów, które nie podlegają wystarczającym kontrolom. Poruszano również temat właściwego kwalifikowania pracowników na poszczególne stanowiska w inspekcji sanitarnej. Rozmawiano także o potrzebie niezwłocznej dyskusji nad ustawą o najniższych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia. W dalszym czasie poruszano temat funkcjonowania pomocy społecznej. Omawiano również kwestię potrzeby podnoszenia wynagrodzeń pracowników NFZ, a także pilnej poprawy warunków opieki psychiatrycznej dzieci i dyskusji w tym temacie.

Pojawiła się propozycja jednej z organizacji strony społecznej by omawiać kwestie związane z projektem ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitali. Przekazano, że tematy z tym związane były omawiane na parlamentarnym zespole ds. ochrony zdrowia.

Kolejne wspólne spotkanie doraźnego Zespołu problemowego ds. ochrony zdrowia RDS wraz z Zespołem Trójstronnym ds. ochrony zdrowia zostało wyznaczone na koniec czerwca.