Zespół problemowy ds. usług publicznych

Zespół problemowy ds. usług publicznych

Zadania

Do zadań zespołu problemowego ds. usług publicznych należy wypracowanie wspólnych dla stron stanowisk i opinii w sprawach dotyczących sektora usług publicznych, w szczególności poprzez:

  1. Opiniowanie projektów aktów prawnych, przygotowywanie założeń i projektów aktów prawnych, opiniowanie programów rządowych i innych dokumentów związanych z problematyką sektora usług publicznych, w tym w szczególności zamówień publicznych, pomocy i opieki społecznej, usług komunalnych, służb mundurowych, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia, oświaty i wychowania, nauki i kultury,
  2. Dokonywanie analiz i ocen funkcjonowania i polityki finansowania całości lub wybranej części sektora usług publicznych oraz podejmowanie inicjatyw w tym zakresie.
  3. Dokonywanie analiz i ocen funkcjonowania systemu zamówień publicznych w Polsce oraz formułowanie rekomendacji w zakresie zmian w zasadach prowadzenia zamówień publicznych, w tym dotyczących ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
  4. Analiza funkcjonowania oraz opiniowanie i przygotowywanie rozwiązań prawnych obejmujących problematykę stosowania klauzuli społecznej w zamówieniach publicznych.
  5. Dokonywanie analiz i ocen kwestii związanych z ochroną zdrowia oraz formułowanie zaleceń.
  6. Wypracowywanie stanowisk i opinii w sprawach dotyczących polityki ochrony zdrowia oraz w obszarze dostępu pacjentów do usług zdrowotnych
  7. Inicjowanie, analiza i ocena dostosowań systemu ubezpieczenia zdrowotnego do zmian demograficznych i gospodarczych, a także formułowanie zaleceń w tym zakresie.
  8. Analiza prowadzonej polityki w obszarze produktów leczniczych i wyrobów medycznych, w szczególności w zakresie obrotu, refundacji oraz dostępności produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych.
  9. Przygotowywanie stanowisk i opinii w sprawach dotyczących zdrowia publicznego.

Skład Zespołu problemowego ds. usług publicznych

Przewodniczący Zespołu ZP Business Centre Club
Patkowski Piotr Ministerstwo Finansów – Podsekretarz Stanu
Machałek Marzena Ministerstwo Edukacji i Nauki – Sekretarz Stanu
Szwed Stanisław Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej – Sekretarz Stanu

Miłkowski Maciej

Ministerstwo Zdrowia – Podsekretarz Stanu

Kacper Olejniczak Konfederacja Lewiatan
Grzegorz Cygonik Konfederacja Lewiatan
Kowalski Janusz Związek Rzemiosła Polskiego
Witkowski Jan Związek Rzemiosła Polskiego
Ptok Krystyna Forum Związków Zawodowych
Wittkowicz Sławomir Forum Związków Zawodowych
Adamiak Katarzyna ZP Business Centre Club
Andrzejczak Anna ZP Business Centre Club
Osuch Andrzej Pracodawcy RP
Rulkiewicz Anna Pracodawcy RP

Nowacki Marcin

Moskalik Dominik

Związek Przedsiębiorców
i Pracodawców

Wojak Tomasz

Gawroński Michał

Federacja Przedsiębiorców Polskich
Michalska Urszula Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
Broniarz Sławomir Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
Wielgus Jerzy NSZZ „Solidarność”
Ćwiklińśka Monika NSZZ „Solidarność”

Czytacz treści Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support