Zespół problemowy ds. funduszy europejskich

Zespół problemowy ds. funduszy europejskich

Zadania

Do zadań zespołu problemowego ds. funduszy europejskich należy w szczególności:

  1. Analizowanie, opiniowanie i opracowywanie propozycji zmian i rekomendacji do: dokumentów programowych (w tym strategicznych), związanych z wdrażaniem funduszy europejskich 2014-2020, przepisów regulujących wdrażanie polityki spójności,  w tym pod kątem zgodności systemu z ich zapisami (w tym Umową Partnerstwa), systemu wdrażania funduszy europejskich, w tym krajowych i regionalnych programów operacyjnych, funkcjonowania Komitetów Monitorujących Programy Operacyjne i Regionalne Programy Operacyjne, innych dokumentów dotyczących funduszy europejskich.
  2. Przedstawianie przez partnerów społecznych propozycji zmian w programach operacyjnych i innych dokumentach funduszy europejskich.
  3. Ocena funkcjonowania instytucji udzielających wsparcia, w szczególności przedsiębiorcom, osobom pracującym i bezrobotnym.
  4. Analiza i ocena przepisów krajowych regulujących wykorzystanie funduszy europejskich.
  5. Wymiana informacji i doświadczeń reprezentacji przedsiębiorców i pracowników w Komitetach Monitorujących.
  6. Monitoring realizacji zasady partnerstwa i wdrażania mechanizmu interwencyjnego oraz rekomendowanie zmian.
  7. Nadzór nad cykliczną ewaluacją zasady partnerstwa oraz procesu wdrażania funduszy europejskich.

Skład zespołu problemowego ds. funduszy europejskich.

Sławomir Wittkowicz – Przewodniczący Zespołu Forum Związków Zawodowych
Jarosińka-Jedynak Małgorzata Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju – Podsekretarz Stanu
Skiba Leszek Ministerstwo Finansów – Podsekretarz Stanu
Kuberski Kazimierz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Podsekretarz Stanu
Chmielewska Marzena Konfederacja Lewiatan
Lelińska Małgorzata Konfederacja Lewiatan
Frąckowiak Bogumiła Związek Rzemiosła Polskiego
Pruszanowski Norbert Związek Rzemiosła Polskiego
Ewa Tatarczak Forum Związków Zawodowych
Forum Związków Zawodowych
Magdalena Hołownicka ZP Business Centre Club
Tumanow Marcin ZP Business Centre Club
Olga Scott Pracodawcy RP
Patrycja Kosińska Pracodawcy RP
Mierzejewski Zygmunt Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
Wielg Elżbieta NSZZ „Solidarność”
Żmojda Izabela NSZZ „Solidarność”
Czytacz treści Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support