Zespół problemowy ds. funduszy europejskich

Zespół problemowy ds. funduszy europejskich

Zadania

Do zadań zespołu problemowego ds. funduszy europejskich należy w szczególności:

 1. Analizowanie, opiniowanie i opracowywanie propozycji zmian i rekomendacji do: dokumentów programowych (w tym strategicznych), związanych z wdrażaniem funduszy europejskich 2014-2020, przepisów regulujących wdrażanie polityki spójności,  w tym pod kątem zgodności systemu z ich zapisami (w tym Umową Partnerstwa), systemu wdrażania funduszy europejskich, w tym krajowych i regionalnych programów operacyjnych, funkcjonowania Komitetów Monitorujących Programy Operacyjne i Regionalne Programy Operacyjne, innych dokumentów dotyczących funduszy europejskich.
 2. Przedstawianie przez partnerów społecznych propozycji zmian w programach operacyjnych i innych dokumentach funduszy europejskich.
 3. Ocena funkcjonowania instytucji udzielających wsparcia, w szczególności przedsiębiorcom, osobom pracującym i bezrobotnym.
 4. Analiza i ocena przepisów krajowych regulujących wykorzystanie funduszy europejskich.
 5. Wymiana informacji i doświadczeń reprezentacji przedsiębiorców i pracowników w Komitetach Monitorujących.
 6. Monitoring realizacji zasady partnerstwa i wdrażania mechanizmu interwencyjnego oraz rekomendowanie zmian.
 7. Nadzór nad cykliczną ewaluacją zasady partnerstwa oraz procesu wdrażania funduszy europejskich.Skład zespołu problemowego ds. funduszy europejskich.
  Klimek Jan – Przewodniczący Zespołu Związek Rzemiosła Polskiego
  Jarosińska-Jedynak Małgorzata Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej – Sekretarz Stanu
  Patkowski Piotr Ministerstwo Finansów – Podsekretarz Stanu
  Schmidt Anna Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Sekretarz Stanu
  Chmielewska Marzena Konfederacja Lewiatan
  Lelińska Małgorzata Konfederacja Lewiatan
  Frąckowiak Bogumiła Związek Rzemiosła Polskiego
  Pruszanowski Norbert Związek Rzemiosła Polskiego
  Wittkowicz Sławomir Forum Związków Zawodowych
  Grzegorz Wronkowski Forum Związków Zawodowych
  Magdalena Hołownicka ZP Business Centre Club
  Tumanow Marcin ZP Business Centre Club
  Kamila Sotomska Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
  Magdalena Zawadzka Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
  Olga Scott Pracodawcy RP
  Patrycja Kosińska Pracodawcy RP
  Mierzejewski Zygmunt Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
  Wąsik Aleksandra Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
  Wielg Elżbieta NSZZ „Solidarność”
  Żmojda Izabela NSZZ „Solidarność”
Czytacz treści Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support