Zespół problemowy ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych

Zespół problemowy ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych

Zadania

Do zadań zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych należy wypracowanie wspólnych stanowisk i opinii w sprawach dotyczących polityki budżetowej, w tym fiskalnej i kontroli podatkowej oraz  wynagrodzeń i świadczeń socjalnych, w szczególności poprzez:

 1. Opiniowanie projektów aktów prawnych, przygotowywanie założeń i projektów aktów prawnych, opiniowanie programów rządowych i innych dokumentów związanych z polityką budżetową, w tym polityką fiskalną, kontrolą podatkową i skarbową, wynagrodzeniami i świadczeniami socjalnymi.
 2. Opiniowanie propozycji dotyczącej wstępnej prognozy wielkości makroekonomicznych przyjętych do prac nad projektem ustawy budżetowej oraz przygotowywanie przez stronę pracowników i stronę pracodawców propozycji wzrostu w następnym roku: wynagrodzeń w gospodarce narodowej w tym w państwowej sferze budżetowej, minimalnego wynagrodzenia za pracę, emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
 3. Wypracowywanie propozycji uzgodnienia w następnym roku wysokości: wynagrodzeń w gospodarce narodowej w tym w państwowej sferze budżetowej, minimalnego wynagrodzenia za pracę, zwiększenia emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
 4. Opiniowanie założeń i projektu ustawy budżetowej państwa.
 5. Przygotowywanie projektu opinii w sprawie informacji z wykonania ustawy budżetowej przedstawianej przez Radę Ministrów.
 6. Dokonywanie analiz i ocen udziału wydatków socjalnych i ich struktury w budżecie państwa.
 7. Opiniowanie założeń i projektów aktów prawnych dotyczących podatków.
 8. Ocena funkcjonowania i działalności administracji podatkowej pod kątem przestrzegania praw podatników, w tym także w ramach prowadzonych kontroli podatkowych, skarbowych, postępowaniach podatkowych oraz czynnościach sprawdzających.
 9. Dokonywanie ocen i analiz dotyczących systemu podatkowego oraz opracowywanie zaleceń zmian w tym zakresie.
 10. Dokonywanie analiz i ocen wysokości płacy minimalnej z uwzględnieniem jej wpływu na sytuację materialną pracowników, i funkcjonowanie rynku pracy oraz formułowanie propozycji rozwiązań.
 11. Porównanie doświadczeń innych krajów w ustalaniu kategorii i kryteriów: minimum socjalnego, minimum egzystencji i minimalnego dochodu gwarantowanego.
 12. Dokonywanie analiz i ocen systemu zabezpieczenia społecznego, ze względu na: wysokość świadczeń społecznych i ich adekwatności, skuteczność adresowania świadczeń społecznych, skuteczność poszczególnych świadczeń społecznych w ograniczaniu sfery ubóstwa, konieczność zmian kryteriów uprawniających do korzystania z pomocy społecznej.
 13. Analiza sytuacji finansowej FUS, w tym m.in. FRD i funduszu chorobowego.

Skład zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych

Męcina Jacek – Przewodniczący ZespołuKonfederacja Lewiatan
Patkowski PiotrMinisterstwo Finansów – Podsekretarz Stanu
Socha BarbaraMinisterstwo Rodziny i Polityki Społecznej – Podsekretarz Stanu
Michałek IwonaMinisterstwo Rozwoju, Pracy i Technologii – Sekretarz Stanu
Pruszyński PrzemysławKonfederacja Lewiatan
Buchholtz SoniaKonfederacja Lewiatan
Czucharski ŁukaszPracodawcy RP
Kolek AntoniPracodawcy RP
Pietrzak MonikaZwiązek Rzemiosła Polskiego
Odzimek AntoniZwiązek Rzemiosła Polskiego
Kozłowski ŁukaszFederacja Przedsiębiorców Polskich
Korzeb MariuszFederacja Przedsiębiorców Polskich
Gomułka StanisławZP Business Centre Club
Michałek WitoldZP Business Centre Club
Palutkiewicz PiotrZwiązek Przedsiębiorców i Pracodawców
Pawlak MariuszZwiązek Przedsiębiorców i Pracodawców
Mnich MarekForum Związków Zawodowych
Tuła CzesławForum Związków Zawodowych
Piotrowski RomanOgólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
Kusiak NorbertOgólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
Walczak LeszekNSZZ „Solidarność”
Zimmer-Drabczyk KatarzynaNSZZ „Solidarność”
Czytacz treści Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support