Doraźny Zespół ds. zamówień publicznych

Zadania

Do zadań Doraźnego zespołu problemowego ds. zamówień publicznych należy:

  1. monitorowanie wdrażania przepisów nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych, w tym przede wszystkim konsultowanie projektów aktów wykonawczych, w tym w zakresie uwzględniającym aspekty społeczne;
  2. przygotowanie we współpracy z właściwymi ministerstwami i urzędami sugestii dotyczących dobrych praktyk w sferze zamówień publicznych obejmujących zarówno kwestie w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu jak i klauzul umownych w wybranych branżach;
  3. wypracowanie rekomendacji dotyczących procedur udzielania zamówień poniżej progów unijnych oraz tzw. zamówień bagatelnych;
  4. bieżące monitorowaniu otoczenia prawnego ustawy oraz sytuacji na rynku zamówień publicznych.

Skład Doraźnego Zespołu problemowego ds. zamówień publicznych

Hartung Wojciech – Przewodniczący Zespołu Konfederacja Lewiatan
Patkowski PiotrMinisterstwo Finansów – Podsekretarz Stanu
Gajewski Dominik Konfederacja Lewiatan
Kuźma Katarzyna Konfederacja Lewiatan
Jaworski Kamil Związek Rzemiosła Polskiego
Szewczyk Tadeusz Związek Rzemiosła Polskiego
 Pawelec Jakub Pracodawcy RP
Grabiec Andrzej Pracodawcy RP
Taube Stanisław Forum Związków Zawodowych
Oczkowicz Joanna Forum Związków Zawodowych
Nosiński Marcin ZP Business Centre Club
ZP Business Centre Club
Bińkowski Jakub Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
Kielichowski Urban Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
Sadowski Piotr Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
Pietrzak Katarzyna Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
Kubera Sławomir NSZZ „Solidarność”
Szczepańska Sylawia NSZZ „Solidarność”
Czytacz treści Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support