Sekretarze

Za zapewnienie współpracy pomiędzy Prezydium i członkami Rady odpowiedzialni są Sekretarze wskazywani przez członków Prezydium. Zobowiązani są oni również do zgłaszania propozycji zmian organizacyjnych oraz monitorowania realizacji uchwał Rady i decyzji Prezydium. Sekretarze pełnią również zasadniczą rolę w sprawnym przepływie informacji pomiędzy członkami Rady a Biurem.

Sylwia Włodarska

Sekretarz rady

Arkadiusz Pączka

Sekretarz rady

Mateusz Szymański

Sekretarz rady

Janusz Jerzy Gołąb

Sekretarz rady

Edyta Doboszyńska

Sekretarz rady

Zbigniew Żurek

Sekretarza Prezydium RDS z ramienia BCC

Piotr Palutkiewicz

Sekretarz Rady z ramienia ZPP

Marek Waleśkiewicz

Sekretarz Rady Dialogu Społecznego

Roman Michalski

Sekretarz Rady Dialogu Społecznego

Czytacz treści Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support