Prezydium

Prezydium koordynuje pracę Rady i jej zespołów problemowych, o których mowa w art. 34 ustawy, w szczególności ustala harmonogram prac Rady, porządek posiedzenia Rady oraz rozpatruje sprawy przekazane przez Radę. Prezydium Rady przy wykonywaniu zadań korzysta z pomocy sekretarzy Prezydium Rady.

 

Dorota Gardias

Przewodniczący Rady Dialogu SpołecznegoPRZEWODNICZĄCA RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO, PRZEWODNICZĄCA FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

Elżbieta Rafalska

Wiceprzewodnicząca Rady Dialogu Społecznego Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

Henryka Bochniarz

Wiceprzewodnicząca Rady Dailogu Społecznego,
Prezydent Konfederacji Lewiatan

Jan Gogolewski

Wiceprzewodniczący Rady Dialogu Społecznego, Prezes Związku Rzemiosła Polskiego

Piotr Duda

Wiceprzewodniczący Rady Dialogu Społecznego,
przewodniczący NSZZ „Solidarność”

Jan Guz

Wiceprzewodniczący Rady Dialogu, Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych

Andrzej Malinowski

Wiceprzewodniczący Rady Dialogu Społecznego,
Prezydent Pracodawców RP

Wojciech Warski

Wiceprzewodniczący Rady Dialogu Społecznego

Cezary Kaźmierczak

Wiceprzewodniczącego RDS, Prezesa Przedsiębiorców i Pracodawców

Czytacz treści Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support