Edyta Doboszyńska

Edyta Doboszyńska – Dyrektor Generalna Związku Rzemiosła Polskiego

Od początku swojej kariery zawodowej zaangażowana w pracę na rzecz rzemiosła i MŚP – od 1998 r. w Związku Rzemiosła Polskiego jako zastępca dyrektora generalnego, dyrektor Zespołu Koordynacji Spraw Europejskich, dyrektor Zespołu ds. UE i Funduszy Unijnych, dyrektor Zespołu ds. UE i Rozwoju Przedsiębiorczości oraz doradca prezesa ds. współpracy z zagranicą; a w latach 1993-1997 w Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Warszawie.

Wykształcenie wyższe humanistyczne (Uniwersytet Warszawski) pogłębione studiami podyplomowymi: 1996/1997 Zarządzania i marketingu (SGH); 2007/2008 Zarządzania środkami UE dla przedsiębiorców (SGH); 2008/2009 Ewaluacji projektów finansowanych przez UE (UW); 2002/2003 – MPiPS (PL) / MP (Dania) Phare 2000 Dialog Społeczny: Roczne szkolenie trenerów dialogu społecznego z organizacji polskich partnerów społecznych.

Członek Komitetu Dialogu Społecznego /UE/ (od stycznia 2001);  Członek Komitetu ds. społecznych Europejskiej Unii Rzemiosła, Małych i Średnich Przedsiębiorstw (UEAPME); Mediator w zakresie stosunków przemysłowych, wpisana w 2003 r. na listę przy Ministrze Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej; Członek Rady Naukowej czasopisma dialogu społecznego „Dialog”; Członek Zespołu ds. Strategii Europa 2020.

Zastępca członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (2004-2015); Członek Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw (2014-2016); Członek Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia oraz komitetów programów operacyjnych 2007-2013; Członek Okrągłego Stołu Dialogu Społecznego na rzecz Integracji Europejskiej, ciała doradczego Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w latach 2003 – 2005;

Czytacz treści Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support