Grzegorz Baczewski

Absolwent, a następnie asystent i adiunkt na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Od 2008 r. ekspert rynku pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, początkowo w Departamencie Rynku Pracy, a następnie w Departamencie Analiz Ekonomicznych i Prognoz, którego dyrektorem był w latach 2012-2014. Odpowiedzialny za opracowanie Krajowego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na lata 2009-2011 oraz w ramach prac Grupy ad hoc Komitetu ds. Zatrudnienia (EMCO) za wkład Polski w realizację Europejskiej Strategii Zatrudnienia. Jako członek Korpusu Prezydencji przygotował i wynegocjował konkluzje Rady Unii Europejskiej (EPSCO) nt. przekształcenia wyzwań demograficznych w szanse dla rozwoju rynku pracy.

Krajowy Koordynator Programu Solidarność Pokoleń – Działania na rzecz Aktywizacji Osób po 50 roku życia. Przewodniczący Rady Społecznej 50+ przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej. Członek Zespołu ds. Makroekonomicznych utworzonego w ramach Przygotowań do Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską. Delegat Polski do Komitetu ds. Zatrudnienia, Pracy i Spraw Społecznych OECD (ELSAC).

W Konfederacji Lewiatan, dyrektor departamentu pracy, dialogu i spraw społecznych, specjalizuje się w tematyce szeroko pojętej polityki społecznej i zatrudnienia.  Wiceprzewodniczący Rady Rynku Pracy przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej. Członek zespołu ekspertów opracowującego projekt ustawy o Radzie Dialogu Społecznego. Sekretarz Prezydium Rady Dialogu Społecznego. Członek Komitetu ds. Społecznych BUSINESSEUROPE oraz Rady Naukowej kwartalnika „Dialog”.

Numer telefonu stacjonarnego: 22 55 99 927

E-mail: gbaczewski@konfederacjalewiatan.pl

Czytacz treści Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support