Bożena Borys-Szopa

Bożena Borys – Szopa

Prawniczka. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

W latach 1998-2002 sprawowała funkcję przewodniczącej Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP, a od 2002 roku była jej wiceprzewodniczącą.

W 1991 roku weszła w skład Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiej „Solidarności”, a w 2002 roku została wiceprzewodniczącą i sekretarzem zarządu regionu. W latach 1998-2006 była członkiem Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

W okresie od 15 marca 2006 roku do 21 sierpnia 2008 roku sprawowała funkcję głównego inspektora pracy. W grudniu 2006 roku ukończyła aplikację inspektorską, zdobywając uprawnienia inspektora pracy.

Od 1 listopada 2008 roku była doradcą Prezydenta RP ds. społecznych i kontaktów z partnerami społecznymi oraz prawa pracy i bhp.

21 września 2009 roku została powołana na stanowisko Podsekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. 6 lipca 2010 roku została odwołana z pełnionych funkcji.

Od 2011 roku była radną sejmiku województwa śląskiego, a od 2014 roku wiceprzewodniczącą sejmiku piątej kadencji.

W wyborach parlamentarnych w 2015 roku z listy Prawa i Sprawiedliwości została wybrana na posłankę w okręgu katowickim. W Sejmie pracowała w Komisji do Spraw Kontroli Państwowej i w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, której była przewodniczącą.

Bożena Borys-Szopa jest laureatką Nagrody Pro Labore Securo, przyznawanej przez Centralny Instytut Ochrony Pracy za wybitne zasługi w służbie publicznej na rzecz ochrony człowieka w środowisku pracy oraz Nagrody Państwowej Inspekcji Pracy im. Haliny Krahelskiej za wybitne osiągnięcia w zakresie ochrony pracy. Jest również autorką licznych publikacji na temat uprawnień pracowniczych oraz nadzoru nad warunkami pracy w Polsce i krajach UE.

Czytacz treści Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support