Aktualności

Dodatkowe środki dla funkcjonariuszy KAS

Z dniem 1 grudnia 2017 roku Ministerstwo Finansów uruchomiło kolejną rezerwę na reformę Krajowej Administracji Skarbowej. Szczegółowe zasady podziału dodatkowych  kwot na regulacje wynagrodzeń w KAS zaprezentowano na posiedzeniu Podzespołu problemowego ds. Krajowej Administracji Skarbowej Rady Dialogu Społecznego w dniu 4 stycznia 2018 roku. Czytaj więcej

Na Radzie Dialogu Społecznego o systemie emerytalnym

Dnia 20 grudnia 2017 roku odbyło się kolejne posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej.

Czytaj więcej

Posiedzenie Podzespołu problemowego ds. ochrony zdrowia RDS

W dniu 12 grudnia2017 r. w siedzibie Pracodawców RP odbyło się posiedzenie Podzespołu problemowego ds. ochrony zdrowia RDS z udziałem Zbigniewa J. Króla – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Krzysztofa Brzózki – Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przedstawicieli: Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Narodowego Funduszu Zdrowia i Krajowej Sekcji Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego NSZZ „Solidarność”. Spotkaniu przewodniczyła Anna Rulkiewicz (Pracodawcy RP). Czytaj więcej

Komunikat z pierwszego posiedzenia Podzespołu ds. KAS działającego w ramach Zespołu problemowego ds. usług publicznych RDS

W dniu 11 grudnia 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się inauguracyjne posiedzenie Podzespołu problemowego ds. Krajowej Administracji Skarbowej działającego w ramach Zespołu problemowego ds. usług publicznych RDS .

Czytaj więcej

Posiedzenie Zespołu problemowego ds. usług publicznych RDS

W dniu 29 listopada 2017 roku odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. usług publicznych RDS z udziałem Pani Józefy Szczurek – Żelazko – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Pana Piotra Walczaka – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów, Zastępcy Szefa Krajowej Administracji Skarbowej oraz Krzysztof Michałkiewicz – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ponadto w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Porozumienia Zawodów Medycznych, Narodowego Funduszu Zdrowia, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Finansów i Konwentu Marszałków Województw RP. Posiedzeniu przewodniczył Sławomir Broniarz, OPZZ.

Czytaj więcej

Konferencja Business Centre Club – „Bariery zatrudnienia dziś i w przeszłości”.

W dniu 27 listopada 2017 roku w siedzibie Business Centre Club odbyła się konferencja pt. „Bariery zatrudnienia dziś i w przeszłości” W spotkaniu uczestniczyli m.in. Wiceprezes Business Centre Club, minister pracy w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC,  członek Rady Dialogu Społecznego – Zbigniew Żurek, ekspertka BCC ds. zarządzania kapitałem ludzkim – dr Barbara Sypniewska, oraz Andrzej Radzikowski – wiceprzewodniczący OPZZ. Czytaj więcej

Posiedzenie Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego RDS

W dniu 21 listopada 2017 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego RDS. Spotkaniu przewodniczył Zbigniew Żurek, Business Centre Club.

Na posiedzeniu odbyła się dyskusja nad wypracowaniem stanowiska strony społecznej dotyczącego drugiej wersji projektu ustawy o jawności życia publicznego z dnia 13 listopada 2017 roku. Opracowane rekomendacje zostaną zatwierdzone w trybie obiegowym, a następnie przekazane autorom regulacji zgodnie z wyznaczonym terminem konsultacji.

Posiedzenie doraźnego Zespołu problemowego ds. zamówień publicznych RDS

W dniu 23 listopada 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie doraźnego Zespołu problemowego ds. zamówień publicznych RDS pierwszy raz pod przewodnictwem Dobrawy Biadun, Konfederacja Lewiatan.

Czytaj więcej

Czytacz treści Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support