Aktualności

Partnerzy społeczni krytycznie o nowej wersji ustawy o jawności życia publicznego.

Partnerzy społeczni podtrzymują krytyczne stanowisko na temat projektu ustawy o jawności życia publicznego.  Czytaj więcej

Dobry klimat dialogu regionalnego

Dnia 22 lutego 2018 r. odbyło się spotkanie Przewodniczącej Rady Dialogu Społecznego z przedstawicielami Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego. Pogłębienie współpracy pomiędzy RDS a WRDS powinno przyczynić się do promowania najlepszych rozwiązań społeczno-gospodarczych w regionach oraz promocji idei dialogu społecznego.

Czytaj więcej

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców

Rząd chce zapobiegać nadużyciom w zatrudnianiu cudzoziemców na podstawie oświadczeń. Czytaj więcej

Resort zdrowia na temat minimalnych wynagrodzeń

Propozycja nowelizacji ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia była przedmiotem dyskusji na posiedzeniu Zespołu problemowego ds. usług publicznych RDS w dniu 20 lutego 2018 roku. Czytaj więcej

Na Radzie Dialogu Społecznego o znaczeniu szkolnictwa zawodowego

W dniu 16 lutego br. odbyło się pierwsze w 2018 roku posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego z udziałem nowo powołanych członków Rady ze strony rządowej Jerzego Kwiecińskiego Ministra Inwestycji i  Rozwoju, Wiesława Janczyka Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów,  Łukasza Szumowskiego Ministra Zdrowia, Joachima Brudzińskiego Ministra  Spraw Wewnętrznych i Administracji pod przewodnictwem Minister Rodziny,  Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej.

Czytaj więcej

Zaproszenie dla mediów

ZAPROSZENIE

Zapraszamy na posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego (RDS), które odbędzie się 16 lutego 2018 r. o godz. 12.00 w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog im. Andrzeja Bączkowskiego ul. Limanowskiego 23 w Warszawie, sala A.

Podczas posiedzenia Pani Marzena Machałek Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej przedstawi prezentację dot. szkolnictwa zawodowego „Biznes dla szkół, szkoły dla biznesu”, następnie odbędzie się debata z udziałem partnerów społecznych. W kolejnej części posiedzenia zostanie przeprowadzone głosowanie nad projektami uchwał w sprawie m.in.: programu prac RDS na 2018 r.; upowszechnienia płatności bezgotówkowych; wdrażania elektronicznej dokumentacji medycznej.

 

Szczegółowy porządek obrad znajduje się na stronie internetowej www.rds.gov.pl

 

Briefing prasowy

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej

rozpocznie się o godz. 14.30.

Tematy briefingu to:

  • kształcenie zawodowe – współpraca z przedsiębiorcami (biznes-nauka)
  • ochrona zdrowia – problemy zawodów medycznych

(Nie gwarantujemy kostki dziennikarskiej)

 

Wstęp za okazaniem legitymacji prasowych. Serdecznie zapraszamy.

Biuro Rady Dialogu Społecznego

*

Rada Dialogu Społecznego (RDS) działa w oparciu o ustawę z dnia 24 listopada 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1240). RDS zastąpiła działającą od 1994 r. Trójstronną Komisję do Spraw Społeczno-Gospodarczych. Rada Dialogu Społecznego to najważniejsza instytucja krajowego dialogu społecznego w Polsce. Stanowi forum współpracy i dialogu trójstronnego strony pracowników i strony pracodawców oraz strony rządowej. Przewodniczącą RDS jest Pani Elżbieta Rafalska Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Informatyzacja w ochronie zdrowia

Na posiedzeniu Podzespołu problemowego ds. ochrony zdrowia RDS w dniu 13 lutego 2o18 roku dyskutowano o przygotowaniach do obowiązkowego stosowania elektronicznej dokumentacji medycznej w polskich placówkach ochrony zdrowia. Czytaj więcej

Nowi Ministrowie w RDS

Dnia 7.02.2018 r. w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość powołania przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę na wniosek Prezesa Rady Ministrów w skład Rady Dialogu Społecznego nowych członków strony rządowej.

Czytaj więcej

CIOP przedstawił propozycje zmian rozporządzenia w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów

W dniu 7 lutego 2018 r. odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. prawa pracy RDS, podczas którego jednym z głównych tematów był projekt rozporządzenia w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów przygotowany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy.

Czytaj więcej

Konferencja WRDS w Olsztynie

Dnia 7 lutego 2018 r. Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Olsztynie zorganizowała konferencję „Dialog społeczny w województwie warmińsko-mazurskim wczoraj i dziś”.

Czytaj więcej

Czytacz treści Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support