Aktualności

Nowy system oszczędzania

Oczekiwanym efektem wdrażanych regulacji jest istotne podniesienie bezpieczeństwa finansowego Polaków w okresie emerytalnym.

Czytaj więcej

Strategia ,,5G dla Polski” – nowy standard komunikacji bezprzewodowej

W dniu 5 marca br. odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem Andrzeja Malinowskiego Prezydenta Pracodawców RP z udziałem Pana Marka Zagórskiego Sekretarza Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji. Członkowie Zespołu dyskutowali na temat projektu Strategii „5G dla Polski” oraz projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Czytaj więcej

RODO coraz bliżej

Zgodnie z art. 99 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, rozporządzenie wchodzi w życie 20 dnia po publikacji w Dzienniku Urzędowym UE, a będzie stosowane od dnia 25 maja 2018 r.
Czytaj więcej

Posiedzenie Podzespołu problemowego ds. służb mundurowych RDS

5 marca 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Podzespołu problemowego ds. służb mundurowych Rady Dialogu Społecznego. Podzespół przyjął program działania na rok 2018 i zajął się kilkoma kluczowymi dla środowiska służb mundurowych sprawami. Czytaj więcej

Partnerzy społeczni krytycznie o nowej wersji ustawy o jawności życia publicznego.

Partnerzy społeczni podtrzymują krytyczne stanowisko na temat projektu ustawy o jawności życia publicznego.  Czytaj więcej

Dobry klimat dialogu regionalnego

Dnia 22 lutego 2018 r. odbyło się spotkanie Przewodniczącej Rady Dialogu Społecznego z przedstawicielami Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego. Pogłębienie współpracy pomiędzy RDS a WRDS powinno przyczynić się do promowania najlepszych rozwiązań społeczno-gospodarczych w regionach oraz promocji idei dialogu społecznego.

Czytaj więcej

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców

Rząd chce zapobiegać nadużyciom w zatrudnianiu cudzoziemców na podstawie oświadczeń. Czytaj więcej

Resort zdrowia na temat minimalnych wynagrodzeń

Propozycja nowelizacji ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia była przedmiotem dyskusji na posiedzeniu Zespołu problemowego ds. usług publicznych RDS w dniu 20 lutego 2018 roku. Czytaj więcej

Na Radzie Dialogu Społecznego o znaczeniu szkolnictwa zawodowego

W dniu 16 lutego br. odbyło się pierwsze w 2018 roku posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego z udziałem nowo powołanych członków Rady ze strony rządowej Jerzego Kwiecińskiego Ministra Inwestycji i  Rozwoju, Wiesława Janczyka Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów,  Łukasza Szumowskiego Ministra Zdrowia, Joachima Brudzińskiego Ministra  Spraw Wewnętrznych i Administracji pod przewodnictwem Minister Rodziny,  Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej.

Czytaj więcej

Zaproszenie dla mediów

ZAPROSZENIE

Zapraszamy na posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego (RDS), które odbędzie się 16 lutego 2018 r. o godz. 12.00 w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog im. Andrzeja Bączkowskiego ul. Limanowskiego 23 w Warszawie, sala A.

Podczas posiedzenia Pani Marzena Machałek Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej przedstawi prezentację dot. szkolnictwa zawodowego „Biznes dla szkół, szkoły dla biznesu”, następnie odbędzie się debata z udziałem partnerów społecznych. W kolejnej części posiedzenia zostanie przeprowadzone głosowanie nad projektami uchwał w sprawie m.in.: programu prac RDS na 2018 r.; upowszechnienia płatności bezgotówkowych; wdrażania elektronicznej dokumentacji medycznej.

 

Szczegółowy porządek obrad znajduje się na stronie internetowej www.rds.gov.pl

 

Briefing prasowy

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej

rozpocznie się o godz. 14.30.

Tematy briefingu to:

  • kształcenie zawodowe – współpraca z przedsiębiorcami (biznes-nauka)
  • ochrona zdrowia – problemy zawodów medycznych

(Nie gwarantujemy kostki dziennikarskiej)

 

Wstęp za okazaniem legitymacji prasowych. Serdecznie zapraszamy.

Biuro Rady Dialogu Społecznego

*

Rada Dialogu Społecznego (RDS) działa w oparciu o ustawę z dnia 24 listopada 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1240). RDS zastąpiła działającą od 1994 r. Trójstronną Komisję do Spraw Społeczno-Gospodarczych. Rada Dialogu Społecznego to najważniejsza instytucja krajowego dialogu społecznego w Polsce. Stanowi forum współpracy i dialogu trójstronnego strony pracowników i strony pracodawców oraz strony rządowej. Przewodniczącą RDS jest Pani Elżbieta Rafalska Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Czytacz treści Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support