Aktualności

RDS o Konwencji klimatycznej w Katowicach – COP24

W dniu 25 kwietnia 2018 roku odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego z gościnnym udziałem Ministra Środowiska Pana Henryka Kowalczyka poświęcone 24. sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC COP24), której gospodarzem jest Polska. Posiedzenie w imieniu Przewodniczącej Rady Pani Minister Elżbiety Rafalskiej poprowadził Pan Piotr Duda Przewodniczący NSZZ „Solidarność”.

Czytaj więcej

ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE PLENARNE RDS

ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE PLENARNE RDS

 Zapraszamy na posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego (RDS), które odbędzie się 25 kwietnia 2018 r. o godz. 11:00 w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog im. Andrzeja Bączkowskiego ul. Limanowskiego 23 w Warszawie, sala A.

Podczas posiedzenia odbędzie się debata Polityka klimatyczna Polski – w kontekście przygotowań do konferencji ONZ COP24 z udziałem partnerów społecznych oraz Pana Henryka Kowalczyka Ministra Środowiska.

W kolejnej części posiedzenia zostanie przeprowadzone głosowanie nad projektami uchwał w sprawie rządowego projektu ustawy z dnia 1 lutego 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym oraz postulatów do nowej ustawy regulującej udzielanie zamówień publicznych w zakresie tzw. zamówień klasycznych.

Wstęp za okazaniem legitymacji prasowych. Serdecznie zapraszamy.

Biuro Rady Dialogu Społecznego

Młodzi o dialogu społecznym

W dniach 11-12 kwietnia 2018 r. odbyła się Konferencja Forum Młodych NSZZ „Solidarność” „Młodzi w dialogu – Dialog o młodych”.

Czytaj więcej

Strona społeczna negatywnie o systemie wynagradzania nauczycieli.

Partnerzy społeczni negatywnie ocenili rozporządzenie Minister Edukacji Narodowej o minimalnych stawkach wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli z dnia 26 marca br. Domagają się rzeczywistych negocjacji wynagrodzeń z udziałem Premiera Morawieckiego oraz spełnienia deklaracji Minister Anny Zalewskiej dotyczących wzrostu płac nauczycieli w latach 2019-2020. Czytaj więcej

IPK – elektroniczna karta zdrowia pacjenta.

W maju rusza Internetowe Konto Pacjenta – aplikacja służąca do korzystania z e-usług w ochronie zdrowia. Czytaj więcej

Postulaty do nowej ustawy Pzp

Dnia 9 kwietnia 2018 r. odbyło się posiedzenie doraźnego Zespołu ds. zamówień publicznych Rady Dialogu Społecznego. W posiedzeniu wziął udział Mariusz Haładyj Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii oraz Małgorzata Stręciwilk Prezes Urzędu Zamówień Publicznych.

Czytaj więcej

Powrót do dyskusji o ustawie płacowej

W Wielki Czwartek Zespół problemowy ds. usług publicznych kontynuował dyskusję na temat zmian do ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w służbie zdrowia. Partnerzy społeczni oczekują, że prace nad nowelizacją zakończą się przed końcem maja br.

Czytaj więcej

Trudno stworzyć idealny Kodeks Pracy dla pracowników i pracodawców

W siedzibie OPZZ odbyła się debata nad projektami przygotowanymi przez Komisję Kodyfikacyjną. W wydarzeniu wzięli udział członkowie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy.

Czytaj więcej

Wolność zrzeszania czy wolność zwalniania

Czy Konstytucja rzeczywiście zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych?

Czytaj więcej

Czytacz treści Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support