Aktualności

Innowacyjne Laboratoria Tech-Safe-Bio

Dnia 6.02.2018 r. eksperci Zespołu ds. prawa pracy RDS w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym, dyskutowali na temat projektu zmian Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów.

Czytaj więcej

Informacja z posiedzeń Trójstronnych Zespołów Branżowych – styczeń/luty

W dniu 29 grudnia 2017 r. w CPS Dialog odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego. któremu przewodniczył Pan Marek Gróbarczyk – Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Link 

W dniu 2 lutego 2018 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Branży Węgla Brunatnego. Link 

Trójstronne Zespoły Branżowe, działają poza Radą Dialogu Społecznego. Zostały powołane w celu prowadzenia trójstronnego dialogu sektorowego dla godzenia interesów stron, podczas realizacji programów działania rządu oraz rozwiązywania problemów dotyczących funkcjonowania branży. 

Beneficjenci o trudnej i niepewnej sytuacji związanej z VAT-em w projektach współfinansowanych z funduszy europejskich dostępnych w obecnej perspektywie finansowej

W związku z trudną i niepewną sytuacją beneficjentów związaną z VAT-em w projektach oraz niewystarczającymi wyjaśnieniami w tej sprawie tematowi poświęcono całe posiedzenie Zespołu problemowego ds. funduszy europejskich Rady Dialogu Społecznego, które odbyło się 5 lutego 2018 r. w CPS „Dialog”.

Czytaj więcej

Uroczystość powołania przez Prezydenta RP nowych członków rządu w skład Rady Dialogu Społecznego

7 lutego 2018 r. (środa) o godz. 12:00 w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda powoła nowych członków rządu w skład Rady Dialogu Społecznego.

Czytaj więcej

Trwa reforma KAS

Ministerstwo Finansów pracuje nad usprawnieniem działania egzekucji administracyjnej.

Czytaj więcej

Solą demokracji jest dialog i demokracja bez dialogu nie może funkcjonować

Dnia 1 lutego 2018 r. odbyło się posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego z udziałem Elżbiety Rafalskiej Przewodniczącej RDS.

Czytaj więcej

Prezydent RP skierował projekt nowej ustawy o RDS do Sejmu

Prezydent RP skierował do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.

Czytaj więcej

Limit koncesji na prowadzenie kasyna gry w Polsce

Dnia 30 stycznia 2018 r. na wniosek NSZZ „Solidarność” na posiedzeniu doraźnego Zespołu problemowego ds. zamówień publicznych RDS rozpatrzono temat udzielania koncesji na prowadzenie kasyna gry w Polsce.

Czytaj więcej

177 milionów złotych na zespoły ratownictwa medycznego

Finansowanie Państwowego Ratownictwa Medycznego głównym punktem posiedzenia Podzespołu problemowego ds. ochrony zdrowia RDS w dniu 9 stycznia 2018 r.

Czytaj więcej

Czytacz treści Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support