Aktualności

Nowa ustawa o RDS !

Dnia 19 lipca 2018 r. Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. 

Czytaj więcej

Uroczyste podpisanie przez Prezydenta RP nowej ustawy o RDS

Uroczyste podpisanie przez Prezydenta RP ustawy z dnia 15 czerwca 2018 roku o zmianie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego

Czytaj więcej

Temat wynagrodzeń w 2019 roku oraz Nowe Prawo Zamówień Publicznych na RDS

W dniu 12 lipca 2018 roku odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej poświęcone założeniom projektu budżetu państwa na rok 2019 oraz nowym regulacjom w zamówieniach publicznych.

Czytaj więcej

Zapowiedź prasowa

ZAPROSZENIE

Zapraszamy na posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego, które odbędzie się 12 lipca 2018 r. o godz. 11.00 w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog im. Andrzeja Bączkowskiego ul. Limanowskiego 23 w Warszawie, sala A.

Podczas posiedzenia odbędzie się debata z udziałem Ministerstwa Finansów dot.:

  • założeń projektu budżetu państwa oraz kształtowania wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2019;
  • propozycji średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2019;
  • propozycji wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę na rok 2019.

Następnie odbędzie się debata dot. nowych regulacji w zamówieniach publicznych z udziałem Pana Mariusza Haładyja Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii oraz Pani Małgorzaty Stręciwilk Prezes Urzędu Zamówień Publicznych.

Szczegółowy porządek obrad znajduje się na stronie internetowej www.rds.gov.pl

Wstęp za okazaniem legitymacji prasowych. Serdecznie zapraszamy.

Biuro Rady Dialogu Społecznego

*

Rada Dialogu Społecznego (RDS) działa w oparciu o ustawę z dnia 24 listopada 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1240). RDS zastąpiła działającą od 1994 r. Trójstronną Komisję do Spraw Społeczno-Gospodarczych. Rada Dialogu Społecznego to najważniejsza instytucja krajowego dialogu społecznego w Polsce. Stanowi forum współpracy i dialogu trójstronnego strony pracowników i strony pracodawców oraz strony rządowej. Przewodniczącą RDS jest Pani Elżbieta Rafalska Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Posiedzenie Podzespołu problemowego ds. ochrony zdrowia RDS

Kontynuacja dyskusji nad zagadnieniem ochrony danych osobowych w sektorze medycznym oraz informacja o stanowisku Ministerstwa Zdrowia wobec projektu ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa wraz z projektami aktów wykonawczych w odniesieniu do sektora Ochrona Zdrowia były przedmiotem posiedzenia Podzespołu problemowego ds. ochrony zdrowia. Spotkanie odbyło się 10 lipca 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”. W posiedzeniu udział wziął Janusz Cieszyński – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

W pierwszej części posiedzenia przedstawicielka Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Pani Paulina Dawidczyk – Dyrektor Zespołu ds. Zdrowia, Zatrudnienia i Szkolnictwa odniosła się do pytań przedstawionych przez stronę społeczną, dotyczących ochrony danych osobowych w dokumentacji medycznej oraz uprawnień do dysponowania danymi medycznymi. Poinformowała także, iż trwają  prace zmierzające do nowelizacji przepisów Kodeksu Pracy pod kątem dostosowania do wymogów RODO, które m.in. mają wyłączyć możliwość udzielania zgody na przetwarzanie danych w relacji pracodawca – pracownik.

W dalszej części spotkania dyskutowano o projekcie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Stworzenie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa ma umożliwić niezakłócone świadczenie usług kluczowych z punktu widzenia państwa i gospodarki oraz usług cyfrowych, zwiększenie poziomu zabezpieczeń systemów informacyjnych służących do ich świadczenia oraz ograniczyć potencjalne skutki incydentów, w tym straty finansowe. Projekt stanowi implementację dyrektywy w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii (dyrektywa 2016/1148).

Pani Roksana Żelezik, Radca Prawny w Ministerstwie Zdrowia zauważyła, iż główną ideą jest zabezpieczenie na poziomie cyberbezpieczeństwa takich usług, które w momencie wyłączenia systemu IT lub braku dostępu do systemu IT, nie byłyby dostępne dla użytkowników systemu.

Uzgodniono, iż na kolejnym posiedzeniu Podzespołu we wrześniu br. odbędzie się dyskusja dotycząca planów wprowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) oraz prac nad strategią informatyzacji w ochronie zdrowia – stan po I półroczu 2018 roku oraz dalsze omówienie projektu ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa w zakresie ochrony zdrowia w Polsce.

Ministerstwo Finansów na RDS o projekcie założeń budżetu państwa na rok 2019

W dniu 28 czerwca 2018 roku odbyło się kolejne posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej podczas, którego Przedstawiciele Ministerstwa Finansów przedstawili m.in. informację dotyczącą założeń projektu budżetu państwa oraz kształtowania wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2019.

Czytaj więcej

Zapowiedź prasowa

Zapraszamy na posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego, które odbędzie się 28 czerwca 2018 r. o godz. 11.00 w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog im. Andrzeja Bączkowskiego ul. Limanowskiego 23 w Warszawie, sala A.

Czytaj więcej

Na posiedzeniu Zespołu problemowego ds. usług publicznych o poselskim projekcie PO.

Dyskusja nad poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych odbyła się na posiedzeniu Zespołu problemowego ds. usług publicznych RDS w dniu 13 czerwca 2018 roku. Spotkanie odbyło się z udziałem posła wnioskodawcy Pani Urszuli Augustyn (PO). Czytaj więcej

Posiedzenie Podzespołu problemowego ds. ochrony zdrowia RDS

Kontynuacja dyskusji w zakresie wdrażania koncepcji IT w ochronie zdrowia oraz powrót do dyskusji nad zagadnieniem RODO w sektorze medycznym były przedmiotem posiedzenia Podzespołu problemowego ds. ochrony zdrowia w dniu 12 czerwca 2018 roku. W posiedzeniu wzięli udział Janusz Cieszyński – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia oraz reprezentanci Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W pierwszej części Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński odniósł się do uwag NSZZ „Solidarność” do stanowiska Centrum Systemu Informacyjnych Ochrony Zdrowia dotyczącego prezentacji  „Plany wprowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM)” dotyczących m.in. zakresu upoważnienia do dostępu i przetwarzania danych osobowych pacjentów, weryfikacji postępów informatyzacji podmiotów leczniczych, nakładów na wprowadzenie e-usług w ochronie zdrowia. Minister Cieszyński wyjaśnił m.in., iż celem Internetowego Konta Pacjenta jest przede wszystkim umożliwienie pacjentowi swobodnego zarządzania indywidualną dokumentacją medyczną jak również kontroli nad dostępem do swoich danych medycznych. Następnie przedstawił informację w zakresie harmonogramu i strategii wdrażania e-zdrowia w Polsce.
Ustalono, że resort zdrowia pisemnie odniesie się do kwestii przedstawionych przez NSZZ  „Solidarność”.

W dalszej kolejności kontynuowano zagadnienie procesu wdrażania RODO w sektorze medycznym.  Przedstawiciele Urzędu Ochrony Danych Osobowych podkreślili, że główną intencją RODO było wzmocnienie praw osób, których dane dotyczą w każdej branży, również w sektorze ochrony zdrowia.
Uzgodniono, iż członkowie Podzespołu przestawią na piśmie pytania skierowane do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zaproszenie na spotkanie 12-06-2018 r.

Szanowni Partnerzy,

 Związek Rzemiosła Polskiego, włączając się w realizację Programu prac Rady Dialogu Społecznego na rok 2018 w zakresie promocji szkolnictwa zawodowego, organizuje spotkanie promujące dialog społeczny, które odbędzie się w dniu 12 czerwca 2018 r. w Warszawie, w Pałacu Chodkiewiczów, przy ul. Miodowej 14.

Czytaj więcej

Czytacz treści Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support