Aktualności

Prezentacje Konferencja RDS

Prezentacje z Konferencji Rady Dialogu Społecznego „Zamówienia publiczne, okiem partnerów społecznych” z dnia 29 listopada 2018 r.

Czytaj więcej

Modyfikacja zasad waloryzacji

Zmodyfikowanie w 2019 r. zasady waloryzacji procentowej, z gwarantowaną minimalną podwyżką, zapewni nie tylko ochronę realnej wartości wszystkich wypłacanych świadczeń emerytalno-rentowych, lecz wyjdzie naprzeciw oczekiwaniom wyższych podwyżek przez większość emerytów i rencistów.

Czytaj więcej

Arbitraż przy RDS

Na posiedzeniu Zespołu ds. prawa pracy RDS strona rządowa przedstawiła projekt ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

Czytaj więcej

Nowa Przewodnicząca RDS

Uprzejmie informujemy, że w kolejnym roku przewodnictwo w Radzie Dialogu Społecznego objęła strona związkowa, która jako organizacje przewodniczącą wskazała Forum Związków Zawodowych.

Funkcje przewodniczącej Rady pełnić będzie Pani Dorota Gardias.

 

Ustawa o Radzie Dialogu Społecznego po nowelizacji. Sukces czy porażka?

W dniu 25 października 2018 roku w siedzibie Business Centre Club odbyła się konferencja, poświęcona dyskusji na temat nowelizacji ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. Czytaj więcej

Przewodnicząca RDS na posiedzeniu Senatu.

Senat rozpatrzył  sprawozdanie z działalności Rady Dialogu Społecznego za 2017 rok i informację o działalności Przewodniczącej RDS.

Czytaj więcej

Ostatnia faza dyskusji nad budżetem państwa na kolejny rok.

Na posiedzeniu Zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych RDS o ustawie okołobudżetowej, zwolnieniach z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących; przeglądzie systemów kształtowania wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej.

Czytaj więcej

Rada o ustawie budżetowej oraz aktywnym starzeniu się społeczeństw

Projektowi ustawy budżetowej na rok 2019 oraz działaniom rządu i partnerów społecznych na rzecz aktywnego starzenia się społeczeństw poświęcono kolejne posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego, które odbyło  się w dniu 21 września 2018 roku pod przewodnictwem Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej.

Czytaj więcej

Zaproszenie dla dziennikarzy na posiedzenie plenarne RDS

ZAPROSZENIE

Zapraszamy na posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego, które odbędzie się 21 września 2019 r. o godz. 11.00 w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog im. Andrzeja Bączkowskiego ul. Limanowskiego 23 w Warszawie, sala A.

Podczas posiedzenia odbędzie się debata na temat projektu ustawy budżetowej na rok 2019 z udziałem Pani Teresy Czerwińskiej Minister Finansów. Planowana jest również debata dot. działań rządu i partnerów społecznych na rzecz aktywnego starzenia się społeczeństwa. W kolejnej części posiedzenia zostanie przeprowadzone głosowanie nad projektami uchwał w sprawie m.in.: koncepcji nowego Prawa Zamówień Publicznych, Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz ochrony zdrowia.

Szczegółowy porządek obrad znajduje się na stronie internetowej www.rds.gov.pl

Wstęp za okazaniem legitymacji prasowych. Serdecznie zapraszamy.

Biuro Rady Dialogu Społecznego

*

Rada Dialogu Społecznego (RDS) działa w oparciu o ustawę z dnia 24 listopada 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1240). RDS zastąpiła działającą od 1994 r. Trójstronną Komisję do Spraw Społeczno-Gospodarczych. Rada Dialogu Społecznego to najważniejsza instytucja krajowego dialogu społecznego w Polsce. Stanowi forum współpracy i dialogu trójstronnego strony pracowników i strony pracodawców oraz strony rządowej. Przewodniczącą RDS jest Pani Elżbieta Rafalska Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Czytacz treści Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support