Aktualności

Ministerstwo Finansów na RDS o projekcie założeń budżetu państwa na rok 2019

W dniu 28 czerwca 2018 roku odbyło się kolejne posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej podczas, którego Przedstawiciele Ministerstwa Finansów przedstawili m.in. informację dotyczącą założeń projektu budżetu państwa oraz kształtowania wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2019.

Czytaj więcej

Zapowiedź prasowa

Zapraszamy na posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego, które odbędzie się 28 czerwca 2018 r. o godz. 11.00 w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog im. Andrzeja Bączkowskiego ul. Limanowskiego 23 w Warszawie, sala A.

Czytaj więcej

Na posiedzeniu Zespołu problemowego ds. usług publicznych o poselskim projekcie PO.

Dyskusja nad poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych odbyła się na posiedzeniu Zespołu problemowego ds. usług publicznych RDS w dniu 13 czerwca 2018 roku. Spotkanie odbyło się z udziałem posła wnioskodawcy Pani Urszuli Augustyn (PO). Czytaj więcej

Posiedzenie Podzespołu problemowego ds. ochrony zdrowia RDS

Kontynuacja dyskusji w zakresie wdrażania koncepcji IT w ochronie zdrowia oraz powrót do dyskusji nad zagadnieniem RODO w sektorze medycznym były przedmiotem posiedzenia Podzespołu problemowego ds. ochrony zdrowia w dniu 12 czerwca 2018 roku. W posiedzeniu wzięli udział Janusz Cieszyński – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia oraz reprezentanci Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W pierwszej części Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński odniósł się do uwag NSZZ „Solidarność” do stanowiska Centrum Systemu Informacyjnych Ochrony Zdrowia dotyczącego prezentacji  „Plany wprowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM)” dotyczących m.in. zakresu upoważnienia do dostępu i przetwarzania danych osobowych pacjentów, weryfikacji postępów informatyzacji podmiotów leczniczych, nakładów na wprowadzenie e-usług w ochronie zdrowia. Minister Cieszyński wyjaśnił m.in., iż celem Internetowego Konta Pacjenta jest przede wszystkim umożliwienie pacjentowi swobodnego zarządzania indywidualną dokumentacją medyczną jak również kontroli nad dostępem do swoich danych medycznych. Następnie przedstawił informację w zakresie harmonogramu i strategii wdrażania e-zdrowia w Polsce.
Ustalono, że resort zdrowia pisemnie odniesie się do kwestii przedstawionych przez NSZZ  „Solidarność”.

W dalszej kolejności kontynuowano zagadnienie procesu wdrażania RODO w sektorze medycznym.  Przedstawiciele Urzędu Ochrony Danych Osobowych podkreślili, że główną intencją RODO było wzmocnienie praw osób, których dane dotyczą w każdej branży, również w sektorze ochrony zdrowia.
Uzgodniono, iż członkowie Podzespołu przestawią na piśmie pytania skierowane do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zaproszenie na spotkanie 12-06-2018 r.

Szanowni Partnerzy,

 Związek Rzemiosła Polskiego, włączając się w realizację Programu prac Rady Dialogu Społecznego na rok 2018 w zakresie promocji szkolnictwa zawodowego, organizuje spotkanie promujące dialog społeczny, które odbędzie się w dniu 12 czerwca 2018 r. w Warszawie, w Pałacu Chodkiewiczów, przy ul. Miodowej 14.

Czytaj więcej

Nowe świadczenie dla rodzin

Dnia 24 maja br. na posiedzeniu Zespołu budżetu wynagrodzeń i świadczeń socjalnych RDS omówiono rządowy program „Dobry start”.

Czytaj więcej

Informacje o danych osobowych

INFORMACJA

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych.

Czytaj więcej

Niebawem Konstytucja dla Nauki

Już od 1 października 2018 roku ma zacząć obowiązywać znowelizowana ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce. Projekt ustawy przewiduje zmiany m.in.  w działaniu uczelni, ich finansowaniu, ścieżce awansu zawodowego, systemie kształcenia doktorantów. Ustawa ma odpowiadać na potrzeby innowacyjnej nauki i nowoczesnych uczelni.  Czytaj więcej

Zaproszenie: dialog wokół Filaru praw socjalnych

NSZZ „Solidarność” wspólnie z CPS „Dialog” organizuje seminarium na temat najważniejszej unijnej inicjatywy dotyczącej społecznego wymiaru integracji europejskiej.

Seminarium odbędzie się 8 czerwca 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog w Warszawie, ul. Limanowskiego 23. Wśród prelegentów i dyskutantów będą przedstawiciele świata nauki, europejscy i krajowi eksperci związkowi a także reprezentanci organizacji partnerów społecznych. Przypomnijmy, że europejski Filar praw socjalnych przyjęty uroczyście 17 listopada 2017 r. na szczycie Unii Europejskiej w Goeteborgu stanowi „mapę drogową” dojścia do równowagi między dominującymi wciąż w procesie integracji działaniami ekonomicznymi, a spychanymi na margines działaniami z obszaru socjalnego. Zawiera on szereg zaleceń, których realizacja mogłaby się przyczynić do podniesienia jakości życia i pracy obywateli UE.

Bliższymi informacjami na temat seminarium służy Barbara Surdykowska z Biura Eksperckiego KK (b.surdykowska@solidarnosc.org.pl), natomiast zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać u pani Agnieszki Składanowskiej z CPS Dialog (a.skladanowska@cpsdialog.gov.pl). Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Dialog wokół europejskiego filaru praw socjalnych

Ramowy program

10.30 – 11.00 – rejestracja

11.00 –  Przywitanie uczestników – Bogdan Kubiak, Zastępca Przewodniczącego KK NSZZ Solidarność, Iwona Zakrzewska, dyrektor  CPS „Dialog”

11.15 – Wprowadzenie do tematyki seminarium – Barbara Surdykowska (NSZZ Solidarność)

11. 30 –  Panel ogólny– prowadzi Barbara Surdykowska  (NSZZ Solidarność)

·         Rola Filaru w procesie integracji społecznej UE– dr Marta Otto/dr Izabela Florczak  (Uniwersytet Łódzki)

·         Partnerzy społeczni: aktorzy czy statyści? – dr hab. Joanna Unterschuetz  (Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni)

·         Nadzieje i obawy Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych związane z Filarem– Józef Niemiec, specjalny doradca Sekretarza Generalnego  EKZZ

·         Standardy Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej jako źródło inspiracji dla regulacji Europejskiego filaru praw socjalnych  – dr Marcin Wujczyk  (Uniwersytet Jagielloński)

13.00  – Przerwa

13.20 –  Panel partnerów społecznych– prowadzi Sławomir Adamczyk (NSZZ Solidarność)

·         Wystąpienia przedstawicieli NSZZ Solidarność, OPZZ, Konfederacji Lewiatan, ZRP

·         komentarz strony rządowej (tbc)

14.20-   Panel szczegółowy – prowadzi Mateusz Szymański (NSZZ Solidarność)  

·         Trzy wybrane zagadnienie Europejskiego filaru praw socjalnych

o   mgr Marta Goroszkiewicz (UW) pkt 4 Filaru, Aktywne wsparcie na rzecz zatrudnienia

o   dr Anna Reda Ciszewska (UKSW),  pkt 5 Filaru, Bezpieczne i elastyczne zatrudnienie

o   dr hab. Ryszard Szarfenberg (UW), pkt 14 Filaru, Dochód minimalny

·         Dyskusja

15.30- Podsumowanie i zakończenie

RODO w sektorze medycznym

W dniu 8 maja 2018 roku na posiedzeniu Podzespołu problemowego ds. ochrony zdrowia RDS  dyskutowano m.in. o wpływie nowego rozporządzenia na funkcjonowanie sektora medycznego w Polsce. Czytaj więcej

Czytacz treści Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support