Aktualności

Spotkanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z udziałem Przewodniczącej RDS

Minister Elżbieta Rafalska Przewodnicząca Rady była z wizytą w Gdańsku, gdzie uczestniczyła w nadzwyczajnym posiedzeniu plenarnym Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Tematem spotkania był m.in. program „Maluch+” wpierający rozwój miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

Czytaj więcej

Przewodnicząca Rady gościem WRDS w Poznaniu

Elżbieta Rafalska Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego 7 września br. była gościem Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu, której przewodniczył wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann. Podczas posiedzenia minister przedstawiła realizację prowadzonej przez rząd polityki senioralnej oraz  omówiła  skutki przywrócenia wieku emerytalnego.

Czytaj więcej

Projekt ustawy o rynku pracy

W dniu 29 czerwca 2018 roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej skierowało do konsultacji projekt nowej ustawy o rynku pracy. Proces konsultacji ma się zakończyć do końca września br. Czytaj więcej

Temat Polityki Lekowej Państwa na lata 2018-2022 i projektu ustawy Prawo Oświatowe na posiedzeniu Zespołu problemowego ds. usług publicznych RDS

W dniu 7 sierpnia br. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu problemowego ds. usług publicznych RDS. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Finansów. Czytaj więcej

Stanowisko w sprawie PPK

Stanowisko z dnia 12 lipca 2018 r. reprezentatywnych organizacji związków zawodowych i reprezentatywnych organizacji pracodawców w sprawie rządowego projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych.

Link do stanowiska

Nowa ustawa o RDS !

Dnia 19 lipca 2018 r. Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. 

Czytaj więcej

Uroczyste podpisanie przez Prezydenta RP nowej ustawy o RDS

Uroczyste podpisanie przez Prezydenta RP ustawy z dnia 15 czerwca 2018 roku o zmianie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego

Czytaj więcej

Temat wynagrodzeń w 2019 roku oraz Nowe Prawo Zamówień Publicznych na RDS

W dniu 12 lipca 2018 roku odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej poświęcone założeniom projektu budżetu państwa na rok 2019 oraz nowym regulacjom w zamówieniach publicznych.

Czytaj więcej

Zapowiedź prasowa

ZAPROSZENIE

Zapraszamy na posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego, które odbędzie się 12 lipca 2018 r. o godz. 11.00 w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog im. Andrzeja Bączkowskiego ul. Limanowskiego 23 w Warszawie, sala A.

Podczas posiedzenia odbędzie się debata z udziałem Ministerstwa Finansów dot.:

  • założeń projektu budżetu państwa oraz kształtowania wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2019;
  • propozycji średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2019;
  • propozycji wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę na rok 2019.

Następnie odbędzie się debata dot. nowych regulacji w zamówieniach publicznych z udziałem Pana Mariusza Haładyja Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii oraz Pani Małgorzaty Stręciwilk Prezes Urzędu Zamówień Publicznych.

Szczegółowy porządek obrad znajduje się na stronie internetowej www.rds.gov.pl

Wstęp za okazaniem legitymacji prasowych. Serdecznie zapraszamy.

Biuro Rady Dialogu Społecznego

*

Rada Dialogu Społecznego (RDS) działa w oparciu o ustawę z dnia 24 listopada 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1240). RDS zastąpiła działającą od 1994 r. Trójstronną Komisję do Spraw Społeczno-Gospodarczych. Rada Dialogu Społecznego to najważniejsza instytucja krajowego dialogu społecznego w Polsce. Stanowi forum współpracy i dialogu trójstronnego strony pracowników i strony pracodawców oraz strony rządowej. Przewodniczącą RDS jest Pani Elżbieta Rafalska Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Posiedzenie Podzespołu problemowego ds. ochrony zdrowia RDS

Kontynuacja dyskusji nad zagadnieniem ochrony danych osobowych w sektorze medycznym oraz informacja o stanowisku Ministerstwa Zdrowia wobec projektu ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa wraz z projektami aktów wykonawczych w odniesieniu do sektora Ochrona Zdrowia były przedmiotem posiedzenia Podzespołu problemowego ds. ochrony zdrowia. Spotkanie odbyło się 10 lipca 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”. W posiedzeniu udział wziął Janusz Cieszyński – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

W pierwszej części posiedzenia przedstawicielka Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Pani Paulina Dawidczyk – Dyrektor Zespołu ds. Zdrowia, Zatrudnienia i Szkolnictwa odniosła się do pytań przedstawionych przez stronę społeczną, dotyczących ochrony danych osobowych w dokumentacji medycznej oraz uprawnień do dysponowania danymi medycznymi. Poinformowała także, iż trwają  prace zmierzające do nowelizacji przepisów Kodeksu Pracy pod kątem dostosowania do wymogów RODO, które m.in. mają wyłączyć możliwość udzielania zgody na przetwarzanie danych w relacji pracodawca – pracownik.

W dalszej części spotkania dyskutowano o projekcie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Stworzenie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa ma umożliwić niezakłócone świadczenie usług kluczowych z punktu widzenia państwa i gospodarki oraz usług cyfrowych, zwiększenie poziomu zabezpieczeń systemów informacyjnych służących do ich świadczenia oraz ograniczyć potencjalne skutki incydentów, w tym straty finansowe. Projekt stanowi implementację dyrektywy w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii (dyrektywa 2016/1148).

Pani Roksana Żelezik, Radca Prawny w Ministerstwie Zdrowia zauważyła, iż główną ideą jest zabezpieczenie na poziomie cyberbezpieczeństwa takich usług, które w momencie wyłączenia systemu IT lub braku dostępu do systemu IT, nie byłyby dostępne dla użytkowników systemu.

Uzgodniono, iż na kolejnym posiedzeniu Podzespołu we wrześniu br. odbędzie się dyskusja dotycząca planów wprowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) oraz prac nad strategią informatyzacji w ochronie zdrowia – stan po I półroczu 2018 roku oraz dalsze omówienie projektu ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa w zakresie ochrony zdrowia w Polsce.

Czytacz treści Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support