Aktualności

Rada o ustawie budżetowej oraz aktywnym starzeniu się społeczeństw

Projektowi ustawy budżetowej na rok 2019 oraz działaniom rządu i partnerów społecznych na rzecz aktywnego starzenia się społeczeństw poświęcono kolejne posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego, które odbyło  się w dniu 21 września 2018 roku pod przewodnictwem Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej.

Czytaj więcej

Zaproszenie dla dziennikarzy na posiedzenie plenarne RDS

ZAPROSZENIE

Zapraszamy na posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego, które odbędzie się 21 września 2019 r. o godz. 11.00 w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog im. Andrzeja Bączkowskiego ul. Limanowskiego 23 w Warszawie, sala A.

Podczas posiedzenia odbędzie się debata na temat projektu ustawy budżetowej na rok 2019 z udziałem Pani Teresy Czerwińskiej Minister Finansów. Planowana jest również debata dot. działań rządu i partnerów społecznych na rzecz aktywnego starzenia się społeczeństwa. W kolejnej części posiedzenia zostanie przeprowadzone głosowanie nad projektami uchwał w sprawie m.in.: koncepcji nowego Prawa Zamówień Publicznych, Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz ochrony zdrowia.

Szczegółowy porządek obrad znajduje się na stronie internetowej www.rds.gov.pl

Wstęp za okazaniem legitymacji prasowych. Serdecznie zapraszamy.

Biuro Rady Dialogu Społecznego

*

Rada Dialogu Społecznego (RDS) działa w oparciu o ustawę z dnia 24 listopada 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1240). RDS zastąpiła działającą od 1994 r. Trójstronną Komisję do Spraw Społeczno-Gospodarczych. Rada Dialogu Społecznego to najważniejsza instytucja krajowego dialogu społecznego w Polsce. Stanowi forum współpracy i dialogu trójstronnego strony pracowników i strony pracodawców oraz strony rządowej. Przewodniczącą RDS jest Pani Elżbieta Rafalska Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Dialog społeczny to godzenie wody z ogniem- o RDS z delegacją białoruską

Dnia 18 września 2018 r. w siedzibie Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog odbyło się spotkanie przedstawicieli delegacji białoruskiej ze Zbigniewem Żurkiem, Przewodniczącym Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego Rady Dialogu Społecznego, pracownikami Biura Rady Dialogu Społecznego oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Głównym przedmiotem spotkania było przekazanie stronie białoruskiej informacji na temat Rady Dialogu Społecznego, jako forum trójstronnej współpracy strony pracowników, strony pracodawców i strony rządowej oraz roli poszczególnych parterów reprezentowanych w Radzie Dialogu Społecznego i Wojewódzkich Radach Dialogu Społecznego.

Goście spotkania byli zainteresowani m.in.: składem Rady; aspektami praktycznymi funkcjonowania Biura RDS oraz jego formalnym usytuowaniem; procesem konsultacji projektów aktów prawnych; stwierdzeniem reprezentatywności organizacji związkowych i organizacji pracodawców przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Jednocześnie goście wskazali, że na Białorusi funkcjonuje podobna Rada ds. społecznych, ale występuje problem z reprezentatywnością, ponieważ białoruscy przedsiębiorcy nie są aktywni w organizacjach pracodawców.

W skład delegacji białoruskiej wchodzili przedstawiciele Ministerstwa Finansów oraz Rady ds. Rozwoju Przedsiębiorczości Republiki Białoruś: Tatsiana Bykava, Panova  Alisa, Horbach Pavel, Stanko Tamara, Samkin Ihar.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje w 2018 r. projekt pt. Rozwój potencjału rozwojowego białoruskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Wsparcie partnerów białoruskich w rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Projekt jest realizowany w ramach programu Pomocy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Nowa jakość usług społecznych

W dniu 17 września na posiedzeniu Zespołu problemowego ds. usług publicznych RDS dyskutowano o pracach nad prezydenckim projektem ustawy o centrach usług społecznych. Czytaj więcej

Posiedzenie Podzespołu problemowego ds. KAS

Na posiedzeniu Podzespołu problemowego ds. Krajowej Administracji Skarbowej o działaniach Ministerstwa Finansów zachęcających do podjęcia pracy w ramach Krajowej Administracji Skarbowej. Czytaj więcej

Spotkanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z udziałem Przewodniczącej RDS

Minister Elżbieta Rafalska Przewodnicząca Rady była z wizytą w Gdańsku, gdzie uczestniczyła w nadzwyczajnym posiedzeniu plenarnym Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Tematem spotkania był m.in. program „Maluch+” wpierający rozwój miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

Czytaj więcej

Przewodnicząca Rady gościem WRDS w Poznaniu

Elżbieta Rafalska Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego 7 września br. była gościem Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu, której przewodniczył wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann. Podczas posiedzenia minister przedstawiła realizację prowadzonej przez rząd polityki senioralnej oraz  omówiła  skutki przywrócenia wieku emerytalnego.

Czytaj więcej

Projekt ustawy o rynku pracy

W dniu 29 czerwca 2018 roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej skierowało do konsultacji projekt nowej ustawy o rynku pracy. Proces konsultacji ma się zakończyć do końca września br. Czytaj więcej

Temat Polityki Lekowej Państwa na lata 2018-2022 i projektu ustawy Prawo Oświatowe na posiedzeniu Zespołu problemowego ds. usług publicznych RDS

W dniu 7 sierpnia br. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu problemowego ds. usług publicznych RDS. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Finansów. Czytaj więcej

Stanowisko w sprawie PPK

Stanowisko z dnia 12 lipca 2018 r. reprezentatywnych organizacji związków zawodowych i reprezentatywnych organizacji pracodawców w sprawie rządowego projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych.

Link do stanowiska

Czytacz treści Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support