Aktualności

Nowa Przewodnicząca RDS

Uprzejmie informujemy, że w kolejnym roku przewodnictwo w Radzie Dialogu Społecznego objęła strona związkowa, która jako organizacje przewodniczącą wskazała Forum Związków Zawodowych.

Funkcje przewodniczącej Rady pełnić będzie Pani Dorota Gardias.

 

Ustawa o Radzie Dialogu Społecznego po nowelizacji. Sukces czy porażka?

W dniu 25 października 2018 roku w siedzibie Business Centre Club odbyła się konferencja, poświęcona dyskusji na temat nowelizacji ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. Czytaj więcej

Przewodnicząca RDS na posiedzeniu Senatu.

Senat rozpatrzył  sprawozdanie z działalności Rady Dialogu Społecznego za 2017 rok i informację o działalności Przewodniczącej RDS.

Czytaj więcej

Ostatnia faza dyskusji nad budżetem państwa na kolejny rok.

Na posiedzeniu Zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych RDS o ustawie okołobudżetowej, zwolnieniach z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących; przeglądzie systemów kształtowania wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej.

Czytaj więcej

Rada o ustawie budżetowej oraz aktywnym starzeniu się społeczeństw

Projektowi ustawy budżetowej na rok 2019 oraz działaniom rządu i partnerów społecznych na rzecz aktywnego starzenia się społeczeństw poświęcono kolejne posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego, które odbyło  się w dniu 21 września 2018 roku pod przewodnictwem Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej.

Czytaj więcej

Zaproszenie dla dziennikarzy na posiedzenie plenarne RDS

ZAPROSZENIE

Zapraszamy na posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego, które odbędzie się 21 września 2019 r. o godz. 11.00 w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog im. Andrzeja Bączkowskiego ul. Limanowskiego 23 w Warszawie, sala A.

Podczas posiedzenia odbędzie się debata na temat projektu ustawy budżetowej na rok 2019 z udziałem Pani Teresy Czerwińskiej Minister Finansów. Planowana jest również debata dot. działań rządu i partnerów społecznych na rzecz aktywnego starzenia się społeczeństwa. W kolejnej części posiedzenia zostanie przeprowadzone głosowanie nad projektami uchwał w sprawie m.in.: koncepcji nowego Prawa Zamówień Publicznych, Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz ochrony zdrowia.

Szczegółowy porządek obrad znajduje się na stronie internetowej www.rds.gov.pl

Wstęp za okazaniem legitymacji prasowych. Serdecznie zapraszamy.

Biuro Rady Dialogu Społecznego

*

Rada Dialogu Społecznego (RDS) działa w oparciu o ustawę z dnia 24 listopada 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1240). RDS zastąpiła działającą od 1994 r. Trójstronną Komisję do Spraw Społeczno-Gospodarczych. Rada Dialogu Społecznego to najważniejsza instytucja krajowego dialogu społecznego w Polsce. Stanowi forum współpracy i dialogu trójstronnego strony pracowników i strony pracodawców oraz strony rządowej. Przewodniczącą RDS jest Pani Elżbieta Rafalska Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Dialog społeczny to godzenie wody z ogniem- o RDS z delegacją białoruską

Dnia 18 września 2018 r. w siedzibie Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog odbyło się spotkanie przedstawicieli delegacji białoruskiej ze Zbigniewem Żurkiem, Przewodniczącym Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego Rady Dialogu Społecznego, pracownikami Biura Rady Dialogu Społecznego oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Głównym przedmiotem spotkania było przekazanie stronie białoruskiej informacji na temat Rady Dialogu Społecznego, jako forum trójstronnej współpracy strony pracowników, strony pracodawców i strony rządowej oraz roli poszczególnych parterów reprezentowanych w Radzie Dialogu Społecznego i Wojewódzkich Radach Dialogu Społecznego.

Goście spotkania byli zainteresowani m.in.: składem Rady; aspektami praktycznymi funkcjonowania Biura RDS oraz jego formalnym usytuowaniem; procesem konsultacji projektów aktów prawnych; stwierdzeniem reprezentatywności organizacji związkowych i organizacji pracodawców przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Jednocześnie goście wskazali, że na Białorusi funkcjonuje podobna Rada ds. społecznych, ale występuje problem z reprezentatywnością, ponieważ białoruscy przedsiębiorcy nie są aktywni w organizacjach pracodawców.

W skład delegacji białoruskiej wchodzili przedstawiciele Ministerstwa Finansów oraz Rady ds. Rozwoju Przedsiębiorczości Republiki Białoruś: Tatsiana Bykava, Panova  Alisa, Horbach Pavel, Stanko Tamara, Samkin Ihar.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje w 2018 r. projekt pt. Rozwój potencjału rozwojowego białoruskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Wsparcie partnerów białoruskich w rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Projekt jest realizowany w ramach programu Pomocy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Nowa jakość usług społecznych

W dniu 17 września na posiedzeniu Zespołu problemowego ds. usług publicznych RDS dyskutowano o pracach nad prezydenckim projektem ustawy o centrach usług społecznych. Czytaj więcej

Posiedzenie Podzespołu problemowego ds. KAS

Na posiedzeniu Podzespołu problemowego ds. Krajowej Administracji Skarbowej o działaniach Ministerstwa Finansów zachęcających do podjęcia pracy w ramach Krajowej Administracji Skarbowej. Czytaj więcej

Czytacz treści Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support