Aktualności

Wspólne posiedzenie Zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych oraz Zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych RDS

W dniu 26 czerwca 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się wspólne posiedzenie Zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych oraz  Zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu Społecznego (RDS) pod przewodnictwem Janka Klimka, ZRP oraz Henryka Nakoniecznego, NSZZ „Solidarność”.

W pierwszej części posiedzenia Pan Piotr Nowak Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, przedstawił informację na temat założeń projektu budżetu państwa na 2018 r. w tym prognozowanych wielkościach makroekonomicznych stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2018. Zespół ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych RDS, będzie kontynuował dyskusję na ten temat na posiedzeniu, które zostało zaplanowane na dzień 3 lipca 2017 r.

Następnie odbyła się dyskusja nad wypracowaniem wspólnego stanowiska na temat zwiększenia wysokości wskaźnika waloryzacji emerytur i rent z FUS w 2018 r. zgodnie z art. 89 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Ostatecznie nie udało się wypracować wspólnego stanowiska w tej kwestii.

Bezpośrednio po zakończeniu posiedzenia połączonych Zespołów odbyło się posiedzenie wyłącznie Zespołu ds. Zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych RDS, podczas, którego dyskutowano na temat projektu ustawy z dnia 12 maja 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Projekt ustawy dotyczy wprowadzenia nowego narzędzia tj. mechanizmu podzielonej płatności, celem uszczelnienia systemu podatku od towarów i usług oraz zapewnienia większej stabilności wpływów, jak również zapobiegania unikania płacenia podatku. Strona pracowników i pracodawców Zespołu, podjęła próbę wypracowania wspólnego stanowiska w tej kwestii.

Henryka Bochniarz, Przewodnicząca RDS na posiedzeniu WRDS w Opolu

Dnia 22.06.2017 r. odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (WRDS) w Opolu. Posiedzeniu przewodniczył Sebastian Koćwin – Przewodniczący Rady OPZZ Województwa Opolskiego. Czytaj więcej

Spotkanie Prezydium RDS z Prezydium Senatu

W dniu 21 czerwca 2017 r. podczas spotkania Prezydium Rady Dialogu Społecznego z Prezydium Senatu i przewodniczącymi senackich komisji rozmawiano o dialogu społecznym i jego przyszłości. Czytaj więcej

Posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego

W dniu 19 czerwca 2017 roku w Pałacu Prezydenckim odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego poświęcone przyszłości dialogu społecznego w Polsce i propozycjom zmian w ustawie o Radzie Dialogu Społecznego.  Czytaj więcej

Zaproszenie na posiedzenie plenarne RDS

Zapraszamy na posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego (RDS), które odbędzie się 19 czerwca 2017 r. o godz. 11:00 w Pałacu Prezydenckim przy ul. Krakowskie Przedmieście 48/50 w Warszawie, Sala Kolumnowa. Czytaj więcej

Posiedzenie Podzespołu problemowego ds. ochrony zdrowia pod przewodnictwem Pana Lubomira Jurczaka, BCC.

W dniu 13 czerwca 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Baczkowskiego odbyło się posiedzenie Podzespołu problemowego ds. ochrony zdrowia pod przewodnictwem Pana Lubomira Jurczaka, BCC. Czytaj więcej

Spotkanie Przewodniczącej Rady Dialogu Społecznego Henryki Bochniarz w Kancelarii Prezydenta RP.

W środę 24 maja w siedzibie Kancelarii Prezydenta RP przy ul. Wiejskiej Henryka Bochniarz – Przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego i zarazem Prezydent Konfederacji Lewiatan spotkała się z ministrem Andrzejem Derą, Sekretarzem Stanu w Kancelarii Prezydenta RP. Czytaj więcej

Zespół problemowy ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych RDS dyskutował o uldze na działalność badawczo-rozwojową.

W dniu 29 maja 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu Społecznego (RDS)  pod przewodnictwem Henryka Nakoniecznego, NSZZ „Solidarność”. Czytaj więcej

Posiedzenie Zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych RDS

W dniu 25 maja 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych Rady Dialogu Społecznego (RDS)  pod przewodnictwem Jana Klimka, Związek Rzemiosła Polskiego. Czytaj więcej

Czytacz treści Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support