Aktualności

Wspólne posiedzenie Prezydium RDS oraz Rady Rynku Pracy – Manifest Przyszłości Pracy Lewiatana

W dniu 13 lipca 2017 r. w siedzibie Konfederacji Lewiatan odbyło się wspólne posiedzenie Prezydium RDS oraz Rady Rynku Pracy poświęcone przyszłości pracy.

Czytaj więcej

Komunikat z posiedzenia doraźnego ZP ds. SOR

W dniu 11 lipca 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie doraźnego Zespołu problemowego RDS ds. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Czytaj więcej

Posiedzenie Podzespołu problemowego ds. ochrony zdrowia RDS

W dniu 11 lipca 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Podzespołu problemowego RDS ds. ochrony zdrowia. Posiedzeniu przewodniczył Lubomir Jurczak, BCC.

Czytaj więcej

Henryka Bochniarz na posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach

Henryka Bochniarz, Przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego i prezydent Konfederacji Lewiatan uczestniczyła 10 lipca br. w posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego województwa śląskiego w Katowicach.

Czytaj więcej

Komunikat z posiedzenia plenarnego Rady Dialogu Społecznego

Planowane w dniu 10 lipca 2017 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego, które w zastępstwie Henryki Bochniarz Przewodniczącej Rady miał poprowadzić Jerzy Bartnik, Wiceprzewodniczący Rady Dialogu Społecznego, Związek Rzemiosła Polskiego nie odbyło się ze względów formalnych.

Czytaj więcej

Posiedzenie Zespołu problemowego ds. prawa pracy RDS

W dniu 6 lipca 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. prawa pracy. Posiedzeniu przewodniczył Jacek Męcina, Konfederacja Lewiatan.

Czytaj więcej

Posiedzenie Zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych RDS

W dniu 3 lipca 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu Społecznego (RDS) pod przewodnictwem Henryka Nakoniecznego, NSZZ „Solidarność”.

Czytaj więcej

Wspólne posiedzenie Zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych oraz Zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych RDS

W dniu 26 czerwca 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się wspólne posiedzenie Zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych oraz  Zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu Społecznego (RDS) pod przewodnictwem Janka Klimka, ZRP oraz Henryka Nakoniecznego, NSZZ „Solidarność”.

W pierwszej części posiedzenia Pan Piotr Nowak Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, przedstawił informację na temat założeń projektu budżetu państwa na 2018 r. w tym prognozowanych wielkościach makroekonomicznych stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2018. Zespół ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych RDS, będzie kontynuował dyskusję na ten temat na posiedzeniu, które zostało zaplanowane na dzień 3 lipca 2017 r.

Następnie odbyła się dyskusja nad wypracowaniem wspólnego stanowiska na temat zwiększenia wysokości wskaźnika waloryzacji emerytur i rent z FUS w 2018 r. zgodnie z art. 89 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Ostatecznie nie udało się wypracować wspólnego stanowiska w tej kwestii.

Bezpośrednio po zakończeniu posiedzenia połączonych Zespołów odbyło się posiedzenie wyłącznie Zespołu ds. Zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych RDS, podczas, którego dyskutowano na temat projektu ustawy z dnia 12 maja 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Projekt ustawy dotyczy wprowadzenia nowego narzędzia tj. mechanizmu podzielonej płatności, celem uszczelnienia systemu podatku od towarów i usług oraz zapewnienia większej stabilności wpływów, jak również zapobiegania unikania płacenia podatku. Strona pracowników i pracodawców Zespołu, podjęła próbę wypracowania wspólnego stanowiska w tej kwestii.

Czytacz treści Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support