ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE PLENARNE RDS

ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE PLENARNE RDS

 Zapraszamy na posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego (RDS), które odbędzie się 25 kwietnia 2018 r. o godz. 11:00 w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog im. Andrzeja Bączkowskiego ul. Limanowskiego 23 w Warszawie, sala A.

Podczas posiedzenia odbędzie się debata Polityka klimatyczna Polski – w kontekście przygotowań do konferencji ONZ COP24 z udziałem partnerów społecznych oraz Pana Henryka Kowalczyka Ministra Środowiska.

W kolejnej części posiedzenia zostanie przeprowadzone głosowanie nad projektami uchwał w sprawie rządowego projektu ustawy z dnia 1 lutego 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym oraz postulatów do nowej ustawy regulującej udzielanie zamówień publicznych w zakresie tzw. zamówień klasycznych.

Wstęp za okazaniem legitymacji prasowych. Serdecznie zapraszamy.

Biuro Rady Dialogu Społecznego