Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Jana Guza Przewodniczącego OPZZ