Wolność zrzeszania czy wolność zwalniania

Czy Konstytucja rzeczywiście zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych?

Dnia 16 marca 2018 r. w Sali BHP Stoczni Gdańskiej odbyła się konferencja NSZZ „Solidarność” z udziałem Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro, celem konferencji było zbudowanie poparcia społecznego dla zmian ustawodawczych, które zwiększyłyby realną ochronę pracowników szczególnie chronionych w tym związkowców, przed dyskryminacją i zwolnieniami z pracy.

Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda powiedział, że walczący o prawa związkowe działacze są często narażeni na szykany i zwolnienia z pracy, a zapisana w prawie ich szczególna ochrona jest fikcją. Art. 32 ustawy o związkach zawodowych, nie gwarantuje wystarczającej ochrony członka zakładowej organizacji związkowej.

Minister Zbigniew Ziobro zadeklarował, że zostanie powołany specjalny zespół ekspercki, który będzie miał za zadanie przenalizować przepisy związane z zabezpieczeniem praw pracowniczych i związkowych oraz wspólnie z organizacjami związkowymi zostaną przygotowane wytyczne dla prokuratorów, co do sposobu działania m.in. w przypadku uporczywego naruszania praw pracowniczych.

Zdjęcia: NSZZ „Solidarność”