Uroczystość powołania przez Prezydenta RP nowych członków rządu w skład Rady Dialogu Społecznego

7 lutego 2018 r. (środa) o godz. 12:00 w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda powoła nowych członków rządu w skład Rady Dialogu Społecznego.

Podczas uroczystości planowane jest wystąpienie Prezydenta RP.

Obsługa medialna wyłącznie dla osób akredytowanych. Akredytacje przyjmowane są do 6 lutego 2018 r. (wtorek) do godz. 11:00 na stronie: https://www.prezydent.pl/dla-mediow/akredytacje-online/rada-dialogu

Wejście akredytowanych dziennikarzy przez biuro przepustek w godz. 11:25-11:45.

Instalacja wozów transmisyjnych do godz. 11:00.

Szczegółowych informacji dotyczących udziału Prezydenta RP w uroczystości udziela Biuro Prasowe Kancelarii Prezydenta RP, Przemysław Maksym, tel.: 721 800 952.

Źródło: www.prezydent.pl