Trudno stworzyć idealny Kodeks Pracy dla pracowników i pracodawców

W siedzibie OPZZ odbyła się debata nad projektami przygotowanymi przez Komisję Kodyfikacyjną. W wydarzeniu wzięli udział członkowie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy.

Komisję powołano we wrześniu 2016 r. celem opracowania projektu ustawy – Kodeks pracy wraz z uzasadnieniem oraz Kodeksu zbiorowego prawa pracy wraz z uzasadnieniem. Ostatecznie komisja zakończyła pracę 15 marca 2018 r. przyjmując wypracowane projekty.

Kodeks pracy w ciągu kilkudziesięciu lat swego obowiązywania był wielokrotnie nowelizowany co spowodowało, że stał się dokumentem nieczytelnym i skomplikowanym, wywołującym wiele trudności w praktycznym stosowaniu jego przepisów. Na przestrzeni lat często zmieniały się również zapisy zbiorowego prawa pracy, znajdujące się w kilkunastu ustawach. W opinii OPZZ duża część rozwiązań zaproponowanych przez Komisję jest wyjątkowo nieczytelna i skomplikowana, co może spowodować ogromne problemy w stosowaniu nowych regulacji. Przewodniczący OPZZ Jan Guz podkreślił, że w obecnym kształcie projekt nowego Kodeksu Pracy jest nie do przyjęcia.

W czasie dyskusji wskazano m.in. na nowy sposób konsultacji związkowej zamiaru wypowiedzenia pracownikowi umowy o prace zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony z przyczyn dotyczących pracownika (zawiadomienie pracownika- wskazanie przez pracownika organizacji związkowej- przeprowadzenie konsultacji- wysłuchanie pracownika- podjęcie ostatecznej decyzji przez pracodawcę). Wprowadzenie nowych rodzajów umów o pracę, umowa o pracę sezonową, umowa o pracę na czas wykonywania pracy dorywczej, nieetatowa umowa o pracę. Arbitraż społeczny w sporze zbiorowym przekazany Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego (spór zakładowy) lub Radzie Dialogu Społecznego (spór ponadzakładowy).

W projekcie proponuje się także poluzowanie obowiązków dla pracodawcy zatrudniającego nie więcej niż 10 pracowników. Pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę na czas nieokreślony, jak i na czas określony bez wskazania przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie; brak obowiązku konsultacji w razie zamiaru zwolnienie pracownika, wydłużenie zasady przedłużenia umowy o pracę na czas określony albo na okres próby do dnia porodu.

Obecnie projekty analizuje Pani Elżbieta Rafalska Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Analiza potrwa około miesiąca.