Stanowisko w sprawie PPK

Stanowisko z dnia 12 lipca 2018 r. reprezentatywnych organizacji związków zawodowych i reprezentatywnych organizacji pracodawców w sprawie rządowego projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych.

Link do stanowiska