Solą demokracji jest dialog i demokracja bez dialogu nie może funkcjonować

Dnia 1 lutego 2018 r. odbyło się posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego z udziałem Elżbiety Rafalskiej Przewodniczącej RDS.

W trakcie posiedzenia omawiano zagadnienia związane z polityką rodzinną i jej wpływem na sytuację demograficzną, gospodarczą RP oraz kondycję finansową rodzin. Dodatkowo omówiono temat związany z działaniami rządu służącymi integracji zawodowej i społecznej osób powyżej 65 roku życia. Na posiedzeniu wskazano również na problemy w ochronie zdrowia, ewentualne zagrożenie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w związku z wypowiadaniem przez lekarzy rezydentów klauzul opt-out.

Przewodnicząca Elżbieta Rafalska zaznaczyła, że solą demokracji jest dialog i demokracja bez dialogu nie może funkcjonować. Dialog budujemy oparty o partnerstwo. Dialog ma nam wszystkim służyć. Odniosła się także do słów Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów wygłoszonych w expose, podczas którego Pan Premier podkreślił rolę dialogu społecznego. Dodatkowo Przewodnicząca wskazała ambitne cele RDS oraz kwestię promocji dialogu w przestrzeni publicznej. Poinformowała, że nowelizacja ustawy o RDS została wypracowana w konsensusie przez partnerów społecznych. Dnia 31 stycznia 2018 r. ostateczna wersja projektu została skierowana przez Prezydenta RP do Sejmu.

W każdym województwie funkcjonuje Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego (WRDS). Więcej o WRDS tutaj.

fot. Jacek Nowacki