RODO coraz bliżej

Zgodnie z art. 99 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, rozporządzenie wchodzi w życie 20 dnia po publikacji w Dzienniku Urzędowym UE, a będzie stosowane od dnia 25 maja 2018 r.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Dnia 6 marca 2018 r. podczas posiedzenia Zespołu ds. prawa pracy RDS omówiono zmiany projektu ustawy przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych. Posiedzenie odbyło się z udziałem Pana Marka Zagórskiego Sekretarza Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji oraz Pana Macieja Kaweckiego ‎Dyrektora Departamentu Zarządzania Danymi, Koordynatora reformy ochrony danych osobowych w Ministerstwie Cyfryzacji.

Pakiet dot. wdrażania RODO został podzielony na dwa zasadnicze etapy, nową ustawę o ochronie danych osobowych oraz przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych. Projekt ustawy o ochronie danych osobowych został zaakceptowany przez Komitet Stały Rady Ministrów. Na posiedzeniu szczegółowo dyskutowano nad zmianami dot. Kodeksu pracy w tym:

  • Zasady przetwarzania przez pracodawców danych osobowych pracowników;
  • Kategorie danych osobowych, które są niezbędne do pozyskania przez pracodawcę w związku z podejmowaniem przez niego działań przed zawarciem umowy o pracę oraz po jej zawarciu;
  • Pozyskanie i przetwarzanie przez pracodawcę danych osobowych biometrycznych;
  • Uregulowanie monitoringu, który jest obecnie powszechnie stosowany przez pracodawców.