Rada Dialogu Społecznego 2017

  • Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Przewodnicząca RDS-kadencja od 23.10.2017 r.
  • Henryka Bochniarz, Prezydent Konfederacji Lewiatan, Przewodnicząca RDS-kadencja od 22.10.2016 r. do 22.10.2017 r.
  • Dnia 21.06.2017 r. – spotkanie Prezydium RDS z Prezydium Senatu oraz przewodniczącymi senackich komisji w sprawie przyszłości dialogu społecznego w Polsce.
  • Dnia 30.10.2017 r. – posiedzenie RDS w Pałacu Prezydenckim  min. w sprawie nowej ustawy o RDS oraz objęcia przewodnictwa w RDS przez stronę rządową.
  • Dnia 20.12.2017 r.- Przewodnicząca Elżbieta Rafalska głosuje „za” przyjęciem uchwały nr 22  w sprawie nowej ustawy o RDS.