Posiedzenie Podzespołu problemowego ds. ochrony zdrowia RDS

W dniu 11 czerwca 2019 roku odbyło się posiedzenie Podzespołu problemowego ds. ochrony zdrowia RDS. W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia.

Posiedzenie zostało poświęcone kontynuacji dyskusji na temat finansowania ochrony zdrowia.

Partnerzy społeczni uzgodnili, że zostanie przygotowane stanowisko strony społecznej w powyższej sprawie. W związku z analizą przeprowadzoną na posiedzeniach 14 maja 2019 r. oraz 11 czerwca 2019 r strona społeczna wskazała, iż

• wzrost finansowania w ochronie zdrowia do 6% PKB w formule planowanej przez rząd zrównoważy prognozowany przyrost popytu na świadczenia w ochronie zdrowia i oczekiwany wzrost wynagrodzeń, ale trudno jest zakładać, że uzupełni istniejącą już lukę.

• finansowanie na poziomie 6% w prognozowanym okresie pozwoli prawdopodobnie na utrzymanie poziomu obecnego, ale w niewielkim stopniu przyczyni się do poprawy sytuacji w ochronie zdrowia w Polsce.

• zakładany wzrost finansowania jest w istotny sposób uzależniony od spełnienia założeń co do utrzymania wzrostu gospodarczego.

Kolejne posiedzenie Podzespołu odbędzie się w lipcu br.