Posiedzenie doraźnego Zespołu problemowego ds. zamówień publicznych RDS

W dniu 23 listopada 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie doraźnego Zespołu problemowego ds. zamówień publicznych RDS pierwszy raz pod przewodnictwem Dobrawy Biadun, Konfederacja Lewiatan.

W związku z rozpoczęciem wstępnych prac nad nową ustawą regulującą udzielanie zamówień publicznych oraz mając na względzie dotychczasową praktykę stosowania procedur udzielania zamówień, w tym krótki okres funkcjonowania ustawy  (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020), partnerzy społeczni podjęli pracę nad opracowaniem konkretnych obszarów, wokół których powinny zostać przeprowadzone prace celem wprowadzenia lub udoskonalenia rozwiązań systemowych. Członkowie Zespołu ze strony społecznej uzgodnili kontynuowanie prac w tym zakresie na posiedzeniu, które wstępnie zostało zaplanowane na grudzień br.