Nowy członek Prezydium RDS

Uprzejmie informujemy, że BCC nominowało Pana Łukasza Bernatowicza, na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Dialogu Społecznego .