Nowi członkowie RDS

Dnia 10 grudnia 2018 r. w Pałacu Prezydenckim odbyło się uroczyste powołanie przez Pana Prezydenta Andrzeja Dudę nowych członków w skład Rady Dialogu Społecznego.

W skład Rady Dialogu Społecznego zostali powołani:

  1. Pan Wiesław Łyszczek – Główny Inspektor Pracy;
  2. Pan Cezary Kaźmierczak – Związek Przedsiębiorców i Pracodawców;
  3. Pan Marcin Nowacki – Związek Przedsiębiorców i Pracodawców;
  4. Pan Mariusz Pawlak – Związek Przedsiębiorców i Pracodawców;
  5. Pan Jakub Bińkowski – Związek Przedsiębiorców i Pracodawców;
  6. Pan Mirosław Grzybek – Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych;
  7. Pan Arkadiusz Pączka – Pracodawcy RP.

 

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) jest nową organizacją po stronie pracodawców włączoną w prace Rady Dialogu Społecznego.

Przedstawiciele ZPP w RDS