Limit koncesji na prowadzenie kasyna gry w Polsce

Dnia 30 stycznia 2018 r. na wniosek NSZZ „Solidarność” na posiedzeniu doraźnego Zespołu problemowego ds. zamówień publicznych RDS rozpatrzono temat udzielania koncesji na prowadzenie kasyna gry w Polsce.

NSZZ „Solidarność” wskazywała, że nowelizacja ustawy hazardowej z dn. 19.11.2009 r. wprowadziła limit koncesji na prowadzenie kasyna gry w Polsce. Ograniczenie liczby dostępnych lokalizacji wymusiło wprowadzenie sytemu przetargowego w przypadku gdy podmiotów ubiegających się o koncesje jest więcej niż ilość dostępnych koncesji. Zasady oraz warunki przetargu są określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27.08.2010 r. W ocenie przedstawiciela NSZZ ”Solidarność” od samego początku praktyka stosowania przepisów skutkuje niemal za każdym razem przestojami w funkcjonowaniu kasyn co negatywnie wpływa na sytuację: pracowników (zwolnienia, brak pewności dalszego zatrudnienia, znaczny spadek dochodów, przymusowe delegacje i przeniesienia do innych ośrodków, dezorganizujące życie rodzinne); stabilność funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz mniejszą regularność wpływów podatkowych.

Ministerstwo Finansów podkreśliło, że przepisy dotyczące koncesji są dość stabilne, zostały określone w 2009 r. Rolą Ministra Finansów jest wyważenie tego obszaru regulacji, aby był najbardziej optymalny. W obecnej kadencji rząd przyjął rozległe regulacje dot. hazardu, ale nie dotyczyły sfery, którą wskazała NSZZ „Solidarność”. Jednocześnie wskazano, że na stronie internetowej Ministerstwa Finansów będzie zamieszczana informacja o kończącej się koncesji w danej lokalizacji na 12 miesięcy przed dniem jej wygaśnięcia. MF będzie dokładać starań, aby postępowania dotyczące udzielania koncesji były prowadzone w sposób sprawny i efektywny.

W dalszej części posiedzenia kontynuowano dyskusję na temat postulatów do nowej ustawy Prawo zamówień publicznych strony pracodawców i strony pracowników doraźnego Zespołu problemowego ds. zamówień publicznych RDS. Szczegółowo obradowano and poniższymi obszarami, które wymagają wprowadzenia zmian systemowych:

  • wzmocnienie pozycji wykonawców w ramach procedur udzielania zamówień publicznych i ich realizacji;
  • rozszerzenie zastosowania przepisów regulujących udzielanie zamówień publicznych,
  • zwiększenie przejrzystości w realizacji zadań przez podmioty publiczne, w tym stworzenie nowych regulacji dotyczących udzielania zamówień poniżej progu 30 000 Euro;
  • rozszerzenie obowiązku przestrzegania prawa pracy przy realizacji zamówień publicznych na wszystkie zamówienia realizowane ze środków publicznych;
  • profesjonalizacja udzielania zamówień publicznych;
  • zapewnienie udziału sektora MŚP w rynku zamówień publicznych.