Informacja z posiedzeń Trójstronnych Zespołów Branżowych – styczeń/luty

W dniu 29 grudnia 2017 r. w CPS Dialog odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego. któremu przewodniczył Pan Marek Gróbarczyk – Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Link 

W dniu 2 lutego 2018 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Branży Węgla Brunatnego. Link 

Trójstronne Zespoły Branżowe, działają poza Radą Dialogu Społecznego. Zostały powołane w celu prowadzenia trójstronnego dialogu sektorowego dla godzenia interesów stron, podczas realizacji programów działania rządu oraz rozwiązywania problemów dotyczących funkcjonowania branży.