Informacja dla mediów

Dnia 1 kwietnia 2019 r. o godz. 9 w Centrum Partnerstwa Społecznego (CPS) Dialog im. Andrzeja Bączkowskiego ul. Limanowskiego 23 w Warszawie odbędzie się spotkanie Zespołu negocjacyjnego w sprawie sytuacji w oświacie pod przewodnictwem Doroty Gardias Przewodniczącej Rady Dialogu Społecznego. W spotkaniu weźmie udział strona rządowa, strona reprezentowana przez związki zawodowe oraz przedstawiciel ze strony organizacji pracodawców, wchodzący w skład Rady Dialogu Społecznego.

Spotkanie ma charakter zamknięty dla mediów. Ze względów organizacyjnych do Państwa dyspozycji zostanie udostępniona sala D w CPS Dialog.

Biuro Rady Dialogu Społecznego