Debata „Młodzi na rynku pracy – zmiany, perspektywy, oczekiwania”

Serdecznie zapraszamy na debatę pt.:

„Młodzi na rynku pracy – zmiany, perspektywy, oczekiwania”

Debata odbędzie się 14 listopada 2019 r., (czwartek) w godz. 11:00-13:30 w siedzibie CPS „Dialog” w Warszawie przy ul. Limanowskiego 23, sala A. Rejestracja rozpocznie się
o godz. 10:30.

Debata poświęcona jest osobom młodym, dla których wejście na rynek pracy jest trudnym doświadczeniem oraz tym, którzy są zatrudnieni, bezrobotni i prowadzą własną działalność gospodarczą.

Sytuacja ludzi młodych na rynku pracy, ich perspektywy zawodowe w powiązaniu
z kwalifikacjami, wykształceniem i formami zatrudnienia, nadal wymagają rzetelnego omówienia i próby uzyskania odpowiedzi na wiele, nurtujących pytań.

Jakie oczekiwania mają młodzi ludzie od rynku pracy? Czy długotrwałe bezrobocie komplikuje życie młodym? Czy praca młodych rodziców wpływa na ich życie rodzinne?

Zapraszamy do twórczego dialogu w gronie przedstawicieli partnerów społecznych, świata nauki, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych.

Prosimy o potwierdzenie udziału w debacie do dnia 12 listopada 2019 r. na adres e-mail: a.skladanowska@cpsdialog.gov.pl