Zaproszenie dla mediów

ZAPROSZENIE

Zapraszamy na posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego (RDS), które odbędzie się 16 lutego 2018 r. o godz. 12.00 w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog im. Andrzeja Bączkowskiego ul. Limanowskiego 23 w Warszawie, sala A.

Podczas posiedzenia Pani Marzena Machałek Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej przedstawi prezentację dot. szkolnictwa zawodowego „Biznes dla szkół, szkoły dla biznesu”, następnie odbędzie się debata z udziałem partnerów społecznych. W kolejnej części posiedzenia zostanie przeprowadzone głosowanie nad projektami uchwał w sprawie m.in.: programu prac RDS na 2018 r.; upowszechnienia płatności bezgotówkowych; wdrażania elektronicznej dokumentacji medycznej.

 

Szczegółowy porządek obrad znajduje się na stronie internetowej www.rds.gov.pl

 

Briefing prasowy

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej

rozpocznie się o godz. 14.30.

Tematy briefingu to:

  • kształcenie zawodowe – współpraca z przedsiębiorcami (biznes-nauka)
  • ochrona zdrowia – problemy zawodów medycznych

(Nie gwarantujemy kostki dziennikarskiej)

 

Wstęp za okazaniem legitymacji prasowych. Serdecznie zapraszamy.

Biuro Rady Dialogu Społecznego

*

Rada Dialogu Społecznego (RDS) działa w oparciu o ustawę z dnia 24 listopada 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1240). RDS zastąpiła działającą od 1994 r. Trójstronną Komisję do Spraw Społeczno-Gospodarczych. Rada Dialogu Społecznego to najważniejsza instytucja krajowego dialogu społecznego w Polsce. Stanowi forum współpracy i dialogu trójstronnego strony pracowników i strony pracodawców oraz strony rządowej. Przewodniczącą RDS jest Pani Elżbieta Rafalska Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.